A „gettó” kifejezés a velencei zsidó negyed elnevezéséből ered, amelyet 1516-ban hoztak létre a helyi hatóságok, arra kényszerítve a város zsidó polgárait, hogy annak falain belül éljenek. A holokauszt idején a gettók központi szerepet játszottak a nácik azon tervében, hogy a zsidókat ellenőrzésük alá vonják, emberi méltóságuktól megfosszák és tömegesen legyilkolják. Területileg a gettók bizonyos városok (gyakran fallal körülzárt) olyan negyedeit jelentették, amelyekbe a nácik összegyűjtötték a zsidó lakosságot arra kényszerítve őket, hogy nyomorúságos körülmények között éljenek. Csak a megszállt Lengyelország és Szovjetunió területén legalább 1000 gettó létesült. Az első gettót a német hatóságok 1939 októberében hozták létre a lengyel Piotrków Trybunalski városában, és a gettósítás folyamata sok helyütt viszonylag rövid időn belül ment végbe. Ezek között voltak olyanok, amelyek csak néhány napig, míg mások akár hónapokig vagy évekig is fennálltak. Az európai zsidók kiirtására irányuló „végső megoldás” 1941 utáni kibontakozásával párhuzamosan a németek megkezdték a gettók szisztematikus felszámolását. A németek és segítőik a gettók lakosait a közelben ásott tömegsírokba lőtték, vagy – rendszerint vonatokkal – haláltáborokba deportálták és ott megölték.

Lengyelország legnagyobb gettója a varsói gettó volt, amelyben több mint 400 000 zsidó ember zsúfolódott össze mintegy 3 négyzetkilométeres területen. Nyugat-Európából szintén tízezreket deportáltak kelet-európai gettókba, és a németek elrendelték, hogy az itt lakók megkülönböztető jelet vagy karszalagot viseljenek, valamint munkaszolgálatra menjenek. Az elkülönített negyedekben lakók sokszor tiltott élelmiszer-, gyógyszer-, fegyvercsempészettel foglalkoztak, vagy híreket hoztak-vittek. A németek általában megtiltották a rendszeres iskolába járást vagy oktatást is az itt lakók számára. Néhány gettóban a zsidó ellenállási mozgalmak tagjai fegyveres felkelést szerveztek - a legnagyobb ilyen felkelés a varsói gettóban tört ki 1943 tavaszán. A nagyobbak közül utolsóként a lengyelországi Lodz gettóját rombolták le a német SS és rendőrség tagjai 1944 augusztusában.