Az áldozatok mozaikja (rövidített cikk)

Bár első számú célpontjaik a zsidók voltak, a nácik és kollaboránsaik faji vagy ideológiai alapon más csoportokat is üldöztek. Diszkriminációjuk legkorábbi németországi áldozatai a rendszer politikai ellenfelei lettek: főként a kommunisták, a szocialisták, a szociáldemokraták és a szakszervezeti vezetők. Ezenkívül az olyan írókat vagy művészeket is üldözték, akik munkáit felforgatónak tartották, illetve akik zsidó származásúak voltak. Az ilyeneket letartóztatták, gazdaságilag korlátozták, és a hátrányos megkülönböztetés más formáit is alkalmazták ellenük. A romák (cigányok) faji alapon tartoztak a célpontjaik közé. Őket az elsők között ölték meg a lengyelországi Chelmno haláltáborának mozgó gázkamráiban, de Auschwitz-Birkenauba is több mint 20 000 romát szállítottak, ahol legtöbbjük a gázkamrákban lelte halálát. A németek ugyancsak faji alapon maguknál alsóbbrendűnek tekintették a lengyeleket és a szlávokat. Azokra a lengyelekre, akik ideológiai szempontból is veszélyesek voltak számukra (mint például az értelmiségiek és a katolikus papok), kivégzés várt. 1939 és 1945 között legalább 1,5 millió lengyel állampolgárt deportáltak német területre kényszermunkára, és sok százezret zártak náci koncentrációs táborokba. Becslések szerint a németek legalább 1,9 millió nem zsidó lengyel civilt öltek meg a II. világháború során.

1941-1942 fordulójának őszi-téli időszakában a német hatóságok a szovjet hadifoglyok tömeges meggyilkolását rasszista alapon folytatták, amikor kiválogatták és agyonlőtték a zsidókat, az „ázsiai vonásokkal” rendelkezőket, valamint a magas rangú politikai és katonai vezetőket. Mintegy hárommillió további foglyot megfelelő szállás, élelem és gyógyszerek nélküli, összetákolt táborokban tartottak kifejezetten azzal a céllal, hogy elpusztuljanak. Németországban a nácizmusnak ellenálló keresztény vezetőket, valamint a Jehova tanúi felekezetének több ezer tagját börtönözték be, akik megtagadták Adolf Hitler megfelelő üdvözlését vagy a német hadseregben való katonai szolgálatot. Az úgynevezett „Eutanázia programban” megölt értelmi vagy testi fogyatékos emberek száma a becslések szerint elérte a 200 000-et, de üldözték a férfi homoszexuálisokat is, akiknek viselkedése a nácik szerint akadályozta a német nép fennmaradását.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.