Tengelyhatalmak a II. világháborúban (rövidített cikk)

A Berlin–Tokió–Róma tengely

A II. világháború hadviselő felei a két fő tábor egyikéhez tartoztak: vagy a tengelyhatalmakhoz, vagy a szövetségesekhez. A tengelyhatalmak három fő tagja Németország, Olaszország és Japán volt. Együttműködésük alapját két közös cél jelentette: 1) katonai hódításon alapuló, az I. világháború utáni nemzetközi rendet felülíró területi terjeszkedés és birodalomépítés; valamint 2) a szovjet kommunizmus lerombolása vagy hatástalanítása.

1936. november 1-jén, egy héttel a barátsági szerződés aláírása után Németország és Olaszország már használni kezdte a Róma-Berlin tengely kifejezést, november 25-én pedig a náci Németország és a birodalmi Japán aláírta a Szovjetunió ellen irányuló antikomintern paktumot, melyhez Olaszország 1937. november 6-án csatlakozott. 1939. május 22-én Németország és Olaszország megkötötte az együttműködést katonai rendelkezésekkel is megerősítő úgynevezett „acélpaktum”-ot, s végül 1940. szeptember 27-én Németország, Olaszország és Japán aláírta azt a háromhatalmi egyezményt, amely tengelyszövetség néven vált ismertté.

Tengelyhatalmak szövetsége, 1939–1941

Magyarország 1940. november 20-án, Románia pedig november 23-án csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. Szlovákia - melynek Németországtól függött „önálló” államként való fennállása politikailag és gazdaságilag is - november 24-én követte a példájukat. Bulgária 1941. március 1-én, Jugoszlávia március 25-én csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. Két nappal később szerb katonatisztek megdöntötték a háromhatalmi egyezményt aláíró kormányt, ám Jugoszláviát áprilisban a tengelyhatalmak erői megtámadták és felosztották, és ezt követő az újonnan megalakult, úgynevezett Független Horvát Állam 1941. június 15-én ismét csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. 1941. június 26-án, négy nappal az után, hogy a tengelyhatalmak benyomultak a Szovjetunióba, Finnország is belépett a háborúba „társhadviselő”-ként a szovjetek ellen, azonban a háromhatalmi egyezményt soha nem írta alá.

1945-ben a Nagy-Britannia, Szovjetunió és az Egyesült Államok vezette szövetséges erők legyőzték a tengelyhatalmakat.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.