Beginning of the burning of the village of Um Zeifa in Darfur after the Janjaweed looted and attacked. [LCID: steidle8]

Mi a genocídium (népirtás)?

A „GENOCÍDIUM” FOGALMA

Raphael Lemkin (jobbra) Amado brazil nagykövet (balra) társaságában azt megelőzően, hogy az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a Népirtás megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezményt.

1944 előtt az angol nyelvben még nem létezett a népirtást jelentő „genocídium” kifejezés. Ez a nagyon speciális fogalom valamely népcsoport ellen elkövetett erőszakos bűncselekményekre utal, melyeknek célja az adott csoport kipusztítása. Az emberi jogok az ENSZ által 1948-ban kiadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elvei alapján még csupán az egyének jogaira vonatkoztak.

1944-ben a zsidó származású lengyel jogász, Raphael Lemkin (1900-1959) megpróbálta leírni a szisztematikus öldöklést megvalósító, ezen belül főleg az európai zsidóság elpusztítására irányuló náci politikát. A görög faj- vagy törzs- jelentésű geno- előtag, valamint az ölésre utaló latin -cide utótag összeillesztésével megalkotta a „genocídium” szót. Az új fogalmat Lemkin így definiálta: „különböző cselekedetek összehangolt tervezete, mely egyes népcsoportok alapvető létfeltételeinek elpusztítására irányul azzal a céllal, hogy magukat a népcsoportokat semmisítsék meg”. A következő évben a németországi Nürnbergben felállított Nemzetközi Katonai Törvényszék az „emberiség ellen elkövetett bűnök”-kel vádolta a náci vezetőket, és a vád megfogalmazásában fel is használta a „genocídium” kifejezést, de nem mint jogi, hanem csupán mint leíró kifejezést.

A NÉPIRTÁS BŰNTETTE

Végül 1948. december 9-én – a holokauszt eleven emléke, és nem kis mértékben Lemkin fáradhatatlan erőfeszítései nyomán – az Egyesült Nemzetek Szervezete elfogadta a Népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezményt, amelyben az aláíró nemzetek „megelőzendő és büntetendő” nemzetközi bűntettként határozzák meg a népirtást. A népirtást az Egyezmény így definiálja:

Representatives of four states who ratified the Genocide Convention on October 14, 1950: (seated, left to right) Dr.

[N]épirtás alatt a következô cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:
(a) a csoport tagjainak megölése;
(b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
(c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése;
(d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
(e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erôszakos átvitele
.

Bár a történelem során sokszor érte erőszak a különböző csoportokat, a fogalom jogi és nemzetközi kialakulása két jól elkülöníthető időszakhoz kapcsolódik. Az egyik a kifejezés megszületése és annak a nemzetközi jogban történő elfogadása közötti periódus (1944-1948), a másik pedig a népirtást büntető nemzetközi törvényszékek felállításának időszaka (1991-1998). A határozatban megfogalmazott másik fontos kötelezettség, a genocídium megelőzése, továbbra is olyan kihívást jelent, amellyel a nemzeteknek és az egyéneknek egyaránt szembe kell nézniük.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.