Portrait of Władysław Bartoszewski
Szczegóły
Zdjęcie

Portret Władysława Bartoszewskiego, współzałożyciela Żegoty

Portret Władysława Bartoszewskiego, Polska, data nieznana. 

Władysław Bartoszewski (1922–2015) był współzałożycielem i członkiem Rady Pomocy Żydom (kryptonim: „Żegota”). Żegota była konspiracyjną organizacją pomocy Żydom na terenie okupowanej Polski zrzeszającą przedstawicieli polskich i żydowskich ugrupowań politycznych. Przy wsparciu rządu RP na uchodźstwie Żegota koordynowała działania na rzecz ratowania Żydów przed prześladowaniami i zagładą z rąk nazistów. Organizacja działała w latach 1942–1945.

Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Władysław Bartoszewski pracował w administracji przychodni Polskiego Czerwonego Krzyża. Jesienią 1940 r. Bartoszewski został aresztowany w masowej obławie na terenie Warszawy i wysłany przez nazistów do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Staraniami Czerwonego Krzyża został zwolniony w 1941 r. Przez resztę wojny Bartoszewski stawiał czynny opór wobec nazistów, angażując się w tajne działania. Należał do różnych organizacji podziemnych, w tym do Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom (poprzednika Żegoty).

Pod koniec 1942 r., po powstaniu Żegoty, Bartoszewski został odpowiedzialny za prowadzenie konspiracyjnych czynności, takich jak jak dostarczanie fałszywych dokumentów i pomocy medycznej dla Żydów znajdujących się pod opieką Żegoty. Bartoszewski gromadził także raporty opisujące sytuację Żydów w Polsce pod okupacją niemiecką. W 1943 r. rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy kierownika Referatu Żydowskiego Delegatury Rządu na Kraj. Było to biuro współpracy między Żegotą a rządem RP na uchodźstwie. 

Władysław Bartoszewski przeżył wojnę. Po jej zakończeniu został historykiem i politykiem. W 1963 r. Bartoszewski został zaproszony do zasadzenia drzewka oliwnego w Instytucie Jad Waszem dla uhonorowania Żegoty. Dwa lata później, w 1965 r., Jad Waszem nadał Bartoszewskiemu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.


Tagi


Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.