<p>Savaştan önce toplanan iki Alman Yahudi ailesi. Bu gruptan yalnızca iki kişi Holokost'tan sağ çıktı. Almanya, 1928.</p>

Holokost (Özetlenmiş Makale)

Holokost (Özetlenmiş Makale) - Fotoğraf

Holokost, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli, bürokratik yollarla, devletin sponsorluğunda yaklaşık altı milyon Yahudinin hapsedilmesi ve öldürülmesidir. “Holokost” Yunan kökenli bir sözcük olup “ateş başında kurban etme” anlamına gelir. Almanya’da Ocak 1933’te iktidara gelen Naziler, Almanların “ırksal anlamda üstün” olduğuna inanıyor ve “aşağılık” olarak kabul edilen Yahudileri sözde Alman ırkı toplumuna karşı yabancı bir tehdit olarak görüyordu. Alman yetkililer ayrıca “ırksal olarak kendilerinden daha aşağıda” gördükleri diğer gruplar olan Romanları (Çingeneler), engellileri ve kimi Slav halklarını (Lehler, Ruslar ve diğerleri) da hedef almıştı. Aralarında komünistler, sosyalistler, Yehova Şahitleri ve eşcinseller de olan bu gruplar siyasi, ideolojik nedenlerle ve davranışlarına bakılarak hapse atılıyordu.

Nazi rejiminin ilk yıllarında ulusal sosyalist hükümet, ideolojik anlamda gerçekten karşıt olan ya da karşıt olduğu düşünülen kişileri tutuklamak için toplama kampları kurdu. Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’nin işgalinin ardından, Mobilize Katliam Birlikleri, Yahudileri, Romanları, Sovyet devlet ve komünist parti yetkililerini öldürmek için Alman sınırlarının ötesinde toplu katliam operasyonları yürüttü. Alman SS, polisi ve askerî birimleri, bir milyondan fazla Yahudi erkeği, kadını ve çocuğu ve yüz binlerce diğerini öldürdü. 1941–1944 yılları arasında, Nazi Almanyası yetkilileri işgal edilen topraklardan ve birçok Mihver devlet müttefik ülkesinden milyonlarca Yahudiyi gettolara ve özel olarak tasarlanmış gazlama tesislerinde öldürüldükleri, genellikle imha kampları da denilen ölüm merkezlerine sürdü. 1933’te Avrupa’daki Yahudi nüfusu dokuz milyonun üzerindeydi. 1945’e gelindiğinde Almanlar ve işbirlikçileri, Nazilerin Avrupalı Yahudileri öldürme politikası olan “Nihaî Çözüm” kapsamında neredeyse her üç Avrupalı Yahudiden ikisini öldürmüştü.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.