Nazi Terörü Başladı Adolf Hitler Ocak 1933’te Almanya şansölyesi olduktan sonra, Almanya’yı tek parti diktatörlüğüne dönüştürmede ve Nazi politikalarını uygulatmak için gereken polis gücünü organize etmede hızlı davrandı. Kabinesini olağanüstü hâl ilan etmeye ikna ederek, basın, konuşma ve toplanma özgürlükleri de dâhil, bireysel özgürlükleri kaldırdı. Kişiler dokunulmazlık haklarını kaybettiler. Bu da yetkililerin kişilerin mektuplarını okuyabilmesi, telefon konuşmalarını dinleyebilmesi ve herhangi bir yetki belgesi olmadan şahısların evlerinde arama yapabilmesi anlamına geliyordu.

Hitler hedeflerine ulaşmak için terörden de yararlanıyordu. Verilen maaşların, birlik ruhunun ve göz alıcı üniformaların cazibesine kapılan on binlerce işsiz genç adam Nazi Fırtına Birlikleri’nin (Sturmabteilungen)kahverengi gömleklerini ve uzun deri çizmelerini üzerine geçirdi. SA olarak adlandırılan bu yardımcı polisler sokaklara çıkarak, bazı Nazi rejimi muhaliflerini dövmeye ve öldürmeye başladı. Salt SA korkusu, Nazileri desteklemeyen diğer Almanları da sessiz kalmaya zorladı.

Önemli Tarihler

31 MART 1933
ALMAN EYALETLERİNİN YÖNETİMİNE NAZİ VALİLER ATANDI

Adolf Hitler eyalet hükümetlerindeki seçilmiş yetkililerin yerine Nazileri atadı. Almanya’da merkezi Nazi kontrolünü oluşturmanın ilk adımlardan biri, eyalet hükümetlerini ortadan kaldırmaktı. Önde gelen bir Nazi olan Hermann Göring, en büyük Alman eyaleti Prusya’nın eyalet başbakanı oldu. 1935 itibariyle, eyalet yönetimleri Berlin’deki merkezi hükümete aktarılmıştı.

2 MAYIS 1933
NAZİLER SENDİKALARIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Fırtına Birlikleri (SA) ve polis sendika ofislerini işgal etti. Sendika yetkilileri ve eylemciler terörle sindirildi. Sendikaların kayıtlarına ve varlıklarına el kondu. Sendikalar, bir Nazi örgütü olan Alman İşçi Cephesi’yle zorla birleştirildi. Böylece bağımsız işçi temsilciliği ortadan kalktı.

14 TEMMUZ 1933
NAZİ PARTİSİ DEVLET PARTİSİ OLDU

Nazi partisi dışındaki tüm siyasi partiler feshedildi. Nazi partisi Almanya’nın izin verilen tek siyasi partisi hâline geldi ve bu durum, Almanya’nın 1945’teki askerî yenilgisine kadar devam etti. Böylelikle Almanya tek parti diktatörlüğüne dönüştü. Parti üyelerinin sayısı 1935’te 2,5 milyona ve sonunda 1945’te 8,5 milyona çıktı.

20 TEMMUZ 1933
ADOLF HİTLER KATOLİK KİLİSESİ İLE KONKORDATO (ANLAŞMA) İMZALADI

Alman hükümeti ile Vatikan (Roma Katolik kilisesinin en yüksek otoritesi) arasında yapılan anlaşma ile Katoliklere kendi dinî uygulamaları için özgürlük garantisi verildi. Ancak Katolik siyasi örgütler ve Katolik sendikalar dağıtılacaktı. Vatikan (egemen devlet statüsüne sahipti), Adolf Hitler hükümetinin meşruluğunu resmî olarak kabul eden ilk devlet oldu. Anlaşmaya rağmen, Naziler Katoliklerin dinî ve kültürel örgütlerine, rahiplerine ve okullarına baskı yapmaya devam etti.