Film

Goebbels halka seslenirken kitaplar yakılıyor

“Alman olmayan”ların kökünü kazıma isteğine sahip Naziler, Almanya'nın her yerinde halkın gözü önünde kitaplar yaktılar. Burada Berlin'deki Opera Binası'nın önündeki kalabalık, Yahudi ve solcu entelektüeller tarafından yazılmış kitapları yakıyor. Hitler'in propaganda ve halkla ilişkiler bakanı Joseph Goebbels niyetlendikleri şekliyle Almanya'nın “yeniden eğitilmesi” hakkında konuşuyor.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.