قطعه فیلم های تاریخی

سخنان گوبلز هنگام سوزاندن کتاب ها

نازی ها با انگیزه رهانیدن کشور از هر آنچه که "غیرآلمانی" قلمداد می کردند، کتابهای موجود در شهرهای سراسر آلمان را در ملاء عام سوزاندند. اینجا، در برابر "تالار اپرا" در برلین، جماعتی شعارگویان کتاب های نوشته شده توسط یهودیان و روشنفکران چپ گرا را به آتش می کشند. یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و اطلاعات عمومی هیتلر، در خصوص هدف از "آموزش مجدد" آلمان سخنرانی می کند.

نسخه كامل

در برلین، مانند دیگر شهرهای دانشگاهی آلمان، دانشجویان کتابهای "غیرآلمانی" و غیر اخلاقی را جمع کردند و سوزاندند. آتش در میدان تالار اپرا (Opernplatz) در برلین. وزیر رایش، دکتر گوبلز جوانان را مورد خطاب قرار می دهد. "دوستان دانشجوی من، مردان و زنان آلمانی، اکنون دوران گزافه گویی روشنفکران یهودی به پایان رسیده است. پیروزی انقلاب آلمان راه را برای آلمانی ها هموار کرده است؛ انسان نسل آینده آلمان نه فقط اهل کتاب، بلکه انسانی برجسته خواهد بود و برای دستیابی به همین هدف است که می خواهیم شما را آموزش دهیم. تا در جوانی جرأت داشته باشید مستقیماً چشم در چشمان بی رحم زندگی بدوزید. تا ترس از مرگ را کنار بگذارید برای آنکه از نو مرگ را محترم بشمارید. این رسالتی بر دوش جوانان است؛ و از همین رو، چه نیک است که شما این مهملات روشنفکرانه زمان گذشته را در این وقت از شب به دست شعله های آتش می سپارید. این وظیفه ای بزرگ و نمادین است؛ وظیفه ای که به همه جهانیان ثابت می کند که در اینجا پایه و اساس روشنفکری حکومت "جمهوری نوامبر" سرنگون می شود؛ اما از ویرانه های آن، خدایگان روحی تازه و ظفرمند برخواهد خاست." (میدان تالار اپرا در برلین)


برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.