Film

Faşist Hırvat lider Ante Pavelic

Faşist Hırvat lider Ante Pavelic, 1941 ve 1945 yılları arasında Alman yanlısı hükümetin başında bulunmuştur. Alman haber yayınından alınan bu kayıt, coşkulu kalabalığın arasında yürüyerek birliklerini teftiş eden Pavelic’i göstermektedir. Hırvat hükümeti, Pavelic’in yönetiminde, yüz binlerce Sırpı, Yahudiyi ve Romanı (Çingeneleri) öldürmüştür. Savaştan sonra Arjantin’e kaçan Pavelic, 1957’de kendisine yönelik suikast girişiminde aldığı yaralar sonucu ölmüştür.

Deşifre Edilmiş Metin

Sunucu, Ante Pavelic’i bu bölgede, baskı altında yaşayan halkı özgürlüğüne kavuşturan ve armağan ettiği dinî özgürlüğün koruyucusu olan Hırvatistan hükümetinin başkanı şeklinde takdim ediyor. Hırvatistan nüfusunun çoğunluğu Katoliktir ama büyük bir Ortodoks nüfusu da içinde barındırır. Pavelic, bu kitlenin ve Ortodoks Sırbistan’a yönelmiş oldukları bilinen Boşnakların desteğini arkasına almak için Hırvat Ortodoks Kilisesi’ni kurmuştur. Sunucunun söylediğine göre, terörist grupların bayrağı altında birleşen Kara Lejyon’un binlerce askeri, bağlılık yemini ediyor. Ustaşa, Pavelic’in elit muhafızı, kendi içlerindeki bozulmalar nedeniyle artık dağılıyor ve Almanların nazarında bile itibar kaybediyor. Kara Lejyon’a, düzenli silahlı birliklere, odaklanılmasının nedeni muhtemelen bu durumdur.


  • National Archives - Film
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.