قطعه فیلم های تاریخی

رهبر فاشیست کرواسی، آنتِ پاولیچ

آنت پاولیچ، رهبر فاشیست کروات از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ یک دولت طرفدار آلمان را در کرواسی رهبری می‌کرد. این اخبار ضبط شده‌ی آلمانی، پاولیچ را نشان می‌دهد که در میان جمعیتی دوستدارانش قدم می‌زند و از واحد خود سان می‌بیند. دولت کرواسی، تحت حکومت پاولیچ، صدها هزار صرب، یهودی و کولی را به قتل رساند. پاولیچ پس از جنگ به آرژانتین فرار کرد. وی در سال ۱۹۵۹ به دلیل زخم‌هایی که دو سال قبل حین قصد ترورش دیده بود جان باخت.

نسخه كامل

مفسر پاولیچ را اینگونه معرفی می‌کند،]] آنت[ پاولیچ، رهبر دولت کرواسی، مدافع آزادی مذهبی؛ همان آزادی که او برای مردم این سرزمین به ارمغان آورده است، برای مردمی که از سرکوب نجاتشان داده است. جمعیت غالب کرواسی کاتولیک می‌باشند، اما جمعیت بزرگی هم از پیروان ارتودوکس‌ هستند. اگرچه وی به سمت ارتودوکس‌های صربستان گرایش داشت،، برای نشان دادن حمایت خود، و حمایت مردم بوسنی، کلیسای ارتودوکس کرواسی را بنا کرد. مفسر می‌گوید: چندین هزار سرباز تازه نفس در لژیون سیاه، با تجمع در زیر پرچم سرکوب گروه‌های تروریست، سوگند وفاداری یاد می‌کنند. گارد منتخب پاولیچ، یعنی اوستاشا (Ustase) اکنون به دلیل فساد اعضا و بی‌اعتباریشان حتی در برابر آلمانی‌ها، متلاشی می‌شود. این مسئله می‌تواند دلیل توجه به لژیون سیاه، یعنی نیروهای مسلح معمول باشد.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.