قطعه فیلم های تاریخی

رهبر فاشیست کرواسی، آنتِ پاولیچ

آنت پاولیچ، رهبر فاشیست کروات از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ یک دولت طرفدار آلمان را در کرواسی رهبری می‌کرد. این اخبار ضبط شده‌ی آلمانی، پاولیچ را نشان می‌دهد که در میان جمعیتی دوستدارانش قدم می‌زند و از واحد خود سان می‌بیند. دولت کرواسی، تحت حکومت پاولیچ، صدها هزار صرب، یهودی و کولی را به قتل رساند. پاولیچ پس از جنگ به آرژانتین فرار کرد. وی در سال ۱۹۵۹ به دلیل زخم‌هایی که دو سال قبل حین قصد ترورش دیده بود جان باخت.

نسخه كامل

  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.