Friedrich-Paul von Groszheim

Friedrich-Paul von Groszheim

Doğum: 27 Nisan 1906

Lübeck, Almanya

Friedrich-Paul, Kuzey Almanya’daki eski ticaret şehri Lübeck’te doğdu. Babası I. Dünya Savaşı’nda öldürüldüğünde 11 yaşındaydı. Annesi öldükten sonra, kız kardeşi Ina ile birlikte iki büyük teyzesi tarafından büyütüldü. Friedrich-Paul okuldan mezun olduktan sonra ticaret eğitimi aldı.

1933–39: Ocak 1937’de SS, Nazilerin değiştirdiği ve eşcinselliği yasadışı hâle getiren ceza kanununun 175. paragrafı uyarınca Lübeck’te 230 erkeği tutukladı ve 10 ay hapse mahkûm oldum. Naziler 175. paragrafı eşcinselleri toplu halde tutuklama nedeni olarak kullanıyordu. 1938’de yeniden tutuklandım, aşağılandım ve işkence gördüm. Naziler sonunda beni serbest bıraktı, ama hadım edilmeyi kabul etmem şart koşuluyordu. Operasyonu kabul ettim.

1940–44: Yapılan operasyonun doğası gereği, 1940’ta askerî hizmet için başvurduğumda "fiziksel olarak çürük” olduğumdan reddedildim. 1943’te, bu sefer monarşi yanlısı olmaktan ve eski Alman İmparatoru 2. Wilhelm’i desteklemekten tekrar tutuklandım. Naziler beni siyasi mahkûm olarak Lübeck’teki Neuengamme toplama kampının bir müştemilatına hapsetti.

Savaştan sonra, Friedrich-Paul Hamburg’a yerleşti.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.