فردیدریش- پاول فون گروس‌هایم  Friedrich-Paul von Groszheim

فردیدریش- پاول فون گروس‌هایم Friedrich-Paul von Groszheim

تاریخ تولد: ۲۷ آوریل ۱۹۰۶

لوبک, آلمان

فریدریش- پاول در شهر قدیمی و تجاری لوبک واقع در شمال آلمان به دنیا آمد. او ۱۱ ساله بود که پدرش در جنگ جهانی اول کشته شد. پس از مرگ مادر، او و خواهرش، اینا توسط دو خاله‌ی مسن خود بزرگ شدند. فریدریش- پاول پس از فارغ التحصیلی از مدرسه، به حرفه‌ی تجارت روی آورد.

۱۹۳۳-۳۹: در ژانویه ۱۹۳۷، نیروهای اس‌اس به موجب بند ۱۷۵ قوانین جنایی که همجنس گرایی را ممنوع اعلام می‌کرد و توسط نازی‌ها مورد تجدید نظر قرار گرفته بود، ۲۳۰ مرد را در لوبک دستگیر کردند. من به مدت ۱۰ ماه زندانی شدم. نازی ها از بند ۱۷۵ به عنوان دلیلی برای دستگیری جمعی همجنس گرایان استفاده می‌کردند. در سال ۱۹۳۸ مجدداً مرا دستگیر، تحقیر و شکنجه کردند. سرانجام نازی‌ها مرا مشروط به اینکه با عقیم شدن خود موافقت کنم آزاد ساختند. من به این عمل جراحی رضایت دادم.

۱۹۴۰-۴۴: وقتی که در سال ۱۹۴۰ خود را برای خدمت نظام معرفی کردم، به دلیل ماهیت آن عمل جراحی، رد شدم چون "به لحاظ جسمی نامناسب" تلقی می‌شدم. در سال ۱۹۴۳ دوباره دستگیر شدم. این بار به خاطر سلطنت طلب بودن، و طرفداری از ویلهلم دوم، قیصر سابق آلمان. نازی‌ها مرا به عنوان زندانی سیاسی در یکی از بخش‌های الحاقی اردوگاه کار اجباری نوئنگام در لوبک زندانی کردند.

بعد از جنگ، فریدریش- پاول در هامبورگ اقامت گزید.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.