Henny Schermann

Henny Schermann

Doğum: 19 Şubat 1912

Frankfurt, Almanya

Henny'nin annesi ve babası, babası Rusya’dan göç ettikten kısa bir süre sonra tanışmıştı. Henny, Yahudi çiftin üç kızından ilkiydi. Frankfurt önemli bir ticaret, bankacılık, sanayi ve sanat merkeziydi.

1933–39: Naziler iktidara geldikten sonra, Yahudiler, Romanlar (Çingeneler), eşcinseller, özürlüler ve sol kanat siyasetçiler gibi çok sayıda "istenmeyen" gruba zulmetmeye başladı. 1938’den sonra, Nazilerin Yahudileri belirleme yöntemlerinden biri olarak, Naziler resmî belgelerde tüm Yahudi kadınların ön adına "Sara" eklenmesini hükme bağladı. 24 yaşındaki Henny bir mağazada tezgâhtar olarak çalışıyor ve ailesi ile birlikte Frankfurt’ta yaşıyordu.

1940–44: 1940 yılının başında Henny Frankfurt’ta tutuklandı ve Ravensbrück kadınlar toplama kampına gönderildi. Mahkûm fotoğrafının arkasında şunlar yazıyordu: "Jenny (sic) Sara Schermann, doğum: 19 Şubat 1912, Frankfurt. Frankfurt’ta bekâr mağaza tezgâhtarı. Ahlaksız lezbiyen, sadece bu tür [lezbiyen] barlara gider. 'Sara' adını kullanmıyor. Devletsiz Yahudi."

Henny, öldürülmek üzere seçilen Ravensbrück mahkûmlarından bir tanesiydi. 1942’de Bernburg katliam tesisinde gaz verilerek öldürüldü.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.