هنی شرمان

هنی شرمان

تاریخ تولد: ۱۹ فوریهٔ ۱۹۱۲

فرانکفورت آم ماین, آلمان

والدین هنی اندکی پس از مهاجرت پدر او از روسیه با یکدیگر آشنا شدند. هنی اولین فرزند این زوج یهودی بود که سه دختر داشتند. فرانکفورت از مراکز مهم تجارت، بانکداری، صنعت و هنر بود.

39-1933: نازی ها پس از به قدرت رسیدن، شروع به آزار و اذیت تعداد زیادی از گروه های "نامطلوب"- از جمله یهودیان، کولی ها، همجنسگرایان، معلولان و سیاستمداران چپ گرا- کردند. طبق حکم نازی ها پس از سال 1938 مقرر شد که به منظور روشی برای شناسایی یهودیان، نام "سارا" به اسم تمام زنان یهودی در اسناد و مدارک رسمی اضافه شود. در آن زمان هنی بیست و چهار ساله به عنوان فروشنده در یک مغازه مشغول کار بود و با خانواده اش در فرانکفورت زندگی می کرد.

44-1940: در اوایل سال 1940، هنی در فرانکفورت دستگیر و به اردوگاه کار اجباری ویژه زنان در راونسبروک فرستاده شد. پشت عکسی که در زندان از او گرفته شده، این نوشته به چشم می خورد: "ینی (این اشتباه در متن اصلی به همین صورت آمده است) سارا شرمان، متولد 19 فوریه 1912، فرانفکورت آم ماین. فروشنده مجرد در فرانکفورت آم ماین. همجنسگرای هرزه ای که فقط به کافه های مخصوص چنین افرادی [همجنسگرایان] رفت و آمد می کرد. از استفاده از نام "سارا" خودداری کرده است. یهودی بدون ملیت."

هنی در میان آن دسته از زندانیان راونسبروک بود که برای مرگ انتخاب شد. او در سال 1942 در مرکز کشتار برنبورگ با گاز کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.