Julius (Julo) Levin

Julius (Julo) Levin

Doğum: 5 Eylül 1901

Stettin, Almanya

Julo, Almanya’nın kuzey doğusunda Stettin şehrinde bir Yahudi ailesinde doğdu. Julo daha küçük yaşlarda sanata meyilliydi. Altı yaşında 3.000’den fazla resim biriktirmişti. Ailesi bir işadamı olmasını istiyordu. Ancak resme gösterdiği ilgi onun tüm enerjisini alıyordu. 1926’da güzel sanat okulundan mezun oldu ve 1931’de Düsseldorf’ta ilk görevini elde etti.

1933–39: Naziler 1933’te iktidara gelene kadar Julo, oldukça saygın bir sanatçıydı. Ancak, Nazilerin sanatla ilgili katı yorumu, ifade için fazla alan bırakmıyordu. Nazileri desteklemeyen pek çok sanatçıya komünist ya da "yozlaşmış" etiketi yapıştırıldı. 1933’te tutuklandı ve eserlerini halka sergilemesi yasaklandı. Julo 1936’da Berlin'deki Yahudi okullarında sanat öğretmeye başladı.

1940–43: 1941’de öğretmenlik yaptığı okul Naziler tarafından kapatıldıktan sonra kendisine ayak işleri yapma görevi verildi. Tren bakım istasyonunda çalışırken Berlin'in Yahudileriyle dolu yük trenlerinin sürekli doğuya hareket ettiğini görüyordu. Bu trenler boş olarak döndükten sonra vagonlardaki kanları ve pislikleri temizliyordu. Julo 1942 Yılbaşı Arifesinde bu korkunç olayları resmeden, "Bayırdan inen araba" adlı tahta bir gravür yapmıştı. Bunu bir arkadaşına gönderdi. 17 Mayıs 1943’te tutuklandı ve Auschwitz’e sürüldü.

Julo Auschwitz’te öldü. Tam ölüm tarihi belirlenemedi. Onun ve öğrencilerinin eserleri, arkadaşları tarafından korundu.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.