Tanikliklar

Bart Stern

Almanya'nın Mart 1944'te Macaristan'ı işgal etmesinin ardından, Bart kendi memleketinde kurulan gettoda yaşamaya zorlandı. 1944 Mayıs'tan Temmuz'a kadar, Almanlar Yahudileri işgal edilmiş Polonya'daki Auschwitz imha kampına sürgüne gönderdi. Bart Auschwitz'e sığır vagonunda götürüldü. Auschwitz'de kömür madeninde sondaj ve kazı işlerinde zorunlu çalıştırıldı. Sovyet birlikleri Ocak 1945'te Auschwitz kampına doğru ilerlerken, Almanlar esirlerin çoğunu kampın dışına yapılacak ölüm yürüyüşüne çıkmaya zorladı. Revirdeki birçok esirle birlikte Bart da, kampın dağıtılması sırasında kampta bulunan az sayıda esirden biriydi. Ocak 1945'te diğer pek çok esir ölüm yürüyüşüne zorlanırken, kampta saklanarak sağ kalmayı başardı.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.