تاریخ شفاهی

بارت اشترن، از زنده ماندن و آزاد شدن خود از اردوگاه آشویتس می‌گوید

پس از اشغال مجارستان توسط آلمان در مارس 1944، بارت به اجبار به محله یهودی نشینی برده شد که در زادگاهش دایر شده بود. آلمانی ها از ماه مه تا ژوئیه 1944، یهودیان را از مجارستان به اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان اشغالی تبعید می کردند. بارت با یک واگن ویژه حمل حیوانات به آشویتس فرستاده شد. در آشویتس، او برای بیگاری -کندن و حفاری معدن زغال سنگ- انتخاب شد. با پیشروی نیروهای شوروی به سمت اردوگاه آشویتس در ژانویه 1945، آلمانی ها اکثر زندانیان را مجبور کردند تا با شرکت در پیاده روی مرگ اردوگاه را ترک کنند. بارت یکی از زندانیانی بود که هنگام آزادسازی اردوگاه، همراه با تعداد اندکی از زندانیان بیمار در درمانگاه اردوگاه مانده بودند.

نسخه كامل

بیشتر شبیه یک معجزه خیلی بزرگ بود که نجات پیدا کردم. در جلوی هر بازداشتگاه، یک کابین کوچک وجود داشت که از بازداشتگاه جدا بود و رئیس بازداشتگاه اونجا بود و در هر کابین جعبه های نان قرار داشت. نان ها را در جعبه های قفل دار می گذاشتن و به اونجا می آوردن و دست هیچ کس به اونها نمی رسید. درِ یکی از جعبه ها... لولاش... قبلاً کنده شده بود، و من به شکل سر و ته توی این جعبه قایم شده بودم. همین موقع نگهبان برای گشت اومد تو و حتی به جعبه لگدی هم زد، اما شانس آوردم و جعبه فرو رفت. اونقدر لاغر بودم که جعبه فرو رفت. می تونستم ببینم که... و مطمئن بودم که همینه. اینجور شد که زنده موندم. اما وقتی اونها... آلمانی ها... رفتن، بعد از یه ساعت که دیگه اثری ازشون نبود، می خواستم به بازداشتگاه برگردم، اما لهستانی ها و اوکراینی هایی رو که به راهپیمایی مرگ نبرده بودن، منو راه ندادن. واسه همین بین انبوهی از جسد قایم شدم چونکه هفته پیش که کوره جسدسوزی خراب شده بود و کار نمی کرد، جسدها رو همینطور روی هم ریخته بودن و یه کوه جسد درست شده بود. و من بین جسدها قایم شدم چون می ترسیدم آلمانی ها برگردن یا یه چیز دیگه پیش بیاد. شب ها رو اونجا می موندم و روزها رو در اردوگاه پرسه می زدم. تا اینکه بالاخره در 27 ژانویه نجات پیدا کردم. من جزو اولین زندانی هایی بودم که... برکناو از اولین اردوگاه هایی بود که آزاد شد. و این شانس نجاتم بود.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.