Φιλμ

Στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων στην Αυστρία

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Σύμμαχοι επαναπάτρισαν εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα στις χώρες καταγωγής τους. Αλλά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 250.000 Εβραίοι, δεν ήταν δυνατό ή δεν ήθελαν να επιστρέψουν. Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι Εβραίοι προτίμησαν να φύγουν από την Ευρώπη για την Παλαιστίνη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών για την Αρωγή και την Αποκατάστασή τους φιλοξένησε σε στρατόπεδα στην κατεχόμενη Γερμανία και την Αυστρία έως ότου μπορέσουν να εγκατασταθούν αλλού. Εδώ, εκτοπισμένοι Εβραίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους στα στρατόπεδα, προετοιμάζοντάς τα για τη μετανάστευση στην Παλαιστίνη.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • UCLA Film and Television Archive
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.