قطعه فیلم های تاریخی

اردوگاه آوارگان در اتریش

بعد از جنگ جهانی دوم، متفقين ميليونها نفر از آوارگان را به کشورهای خود بازگرداندند. اما صدها هزار نفر، از جمله بيش از 250 هزار پناهنده یهودی، نتوانستند یا نخواستند به کشورهایشان بازگردند. اکثر آوارگان یهودی ترجیح دادند اروپا را به مقصد فلسطین یا ایالات متحده ترک کنند. "اداره کمک رسانی و توانبخشی سازمان ملل" (UNRRA) آنها را تا هنگام اسکان مجدد، در اردوگاههایی در آلمان اشغالی و اتریش جای داد. در اینجا، آوارگان یهودی کودکان خود را در اردوگاه ها بزرگ کرده و آنها را برای مهاجرت نهایی به فلسطین آماده می کنند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • UCLA Film and Television Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.