قطعه فیلم های تاریخی

اردوگاه آوارگان در اتریش

بعد از جنگ جهانی دوم، متفقين ميليونها نفر از آوارگان را به کشورهای خود بازگرداندند. اما صدها هزار نفر، از جمله بيش از 250 هزار پناهنده یهودی، نتوانستند یا نخواستند به کشورهایشان بازگردند. اکثر آوارگان یهودی ترجیح دادند اروپا را به مقصد فلسطین یا ایالات متحده ترک کنند. "اداره کمک رسانی و توانبخشی سازمان ملل" (UNRRA) آنها را تا هنگام اسکان مجدد، در اردوگاههایی در آلمان اشغالی و اتریش جای داد. در اینجا، آوارگان یهودی کودکان خود را در اردوگاه ها بزرگ کرده و آنها را برای مهاجرت نهایی به فلسطین آماده می کنند.

نسخه كامل

اینجا در اتریش هزاران پناهنده یهودی هنوز بی خانمان هستند، کار می کنند و امیدوارند، اما برای رفع بیشتر احتیاجات اولیه زندگی به "اداره کمک رسانی و توانبخشی سازمان ملل" وابسته هستند. کودکان در کلاسهای درس در هوای آزاد و مقابل قله های کوه، دروس پايه (خواندن، نوشتن و حساب) را فرا می گيرند. آنها در این کلاس انگلیسی، تقریباً اولین جمله ای که می آموزند بیانگر امیدها و رؤیاهای ساکنان این اردوگاه است. نوجوانان که هیچگاه طعم زندگی در یک خانه معمولی را نچشیده اند، به طریقی خود را شاد و سرحال نگه می دارند. اما در حقیقت، آینده ای تاریک در انتظار آنهاست، مگر اینکه اروپا مشکلات خود را به نحو عادلانه حل و فصل کند.


  • UCLA Film and Television Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.