تاریخ شفاهی

بریگیته فریدمن آلتمن، در مورد دستگیری کودکان در گتو کوونو در مارس ۱۹۴۴ می‌گوید

جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 آغاز شد. بریگیته و خانواده اش به امید گرفتن ویزا و گذرنامه برای سفر به آمریکای شمالی به شهر کوونو رفتند. در ژوئیه 1941، بعد از اشغال لیتوانی توسط آلمانی ها، بریگیته و خانواده اش مجبور شدند به محله یهودی نشین کوونو نقل مكان كنند. خانواده بریگیته از "حمله بزرگ" جان سالم به در بردند، اما مادرش در اثر بیماری در محله یهودی نشین درگذشت. بعد از دستگیری کودکان در مارس 1944، بریگیته با کمک یكی از کارمندان سابق پدرش موفق به فرار از محله یهودی نشین شد. نیروهای شوروی در اوت 1944 شهر کوونو را آزاد کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.