تاریخ شفاهی

ریفکا موسکویتس گلاتس از زندگی در کیبوتس و مشکلات ناشی از عدم دانش زبان می‌گوید

ریفکا در یک خانواده مذهبی در دبرتسن بزرگ شد. در اوایل دهه 1940، خانواده او به کلوژ (کولوژوار) در شمال ترانسیلوانیا نقل مکان کرد که در سال 1940 از رومانی جدا و به مجارستان ملحق شد. در سال 1944، او و خانواده اش مجبور به ترک خانه خود در کلوژ شدند. آنها توسط نیروهای مجارستانی که به نازی ها کمک می کردند بازداشت شدند و به یک کارخانه آجرسازی فرستاده شدند و به مدت یک ماه در آنجا اقامت کردند. در ژوئن 1944، ریفکا به اردوگاه کار اجباری برگن- بلزن فرستاده شد. هشت ماه بعد او به سوئیس منتقل شد. در سپتامبر 1945 ریفکا با کشتی به فلسطین رفت و در سال 1958 به ایالات متحده مهاجرت کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.