Germans in front of Jewish-owned department store in Berlin, anti-Jewish boycott. Berlin, Germany, April 1, 1933.

تحریم کسب و کار یهودیان

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ

در سال 1933، حدود 500000 یهودی در آلمان زندگی می کردند که کمتر از یک درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دادند. اکثر یهودیان افتخار می کردند که آلمانی و شهروندان کشوری هستند که شاعران، نویسندگان، موسیقیدانان و هنرمندان بسیار بزرگی را پرورانده است. طی جنگ جهانی اول، بیش از 100000 یهودی آلمانی در ارتش آلمان خدمت و بسیاری از آنها مدال شجاعت دریافت کردند.

یهودیان از پست و مقام های مهمی در دولت برخوردار بودند و در دانشگاه های بزرگ آلمان تدریس می کردند. چهارده نفر از سی و هشت نویسنده و دانشمند برنده جایزه نوبل بین سال های 1905 و 1936 یهودی بودند. ازدواج بین افراد یهودی و غیریهودی بیشتر رایج شده بود. با وجود اینکه یهودیان آلمانی در زندگی اجتماعی و شغلی خود همچنان با تبعیض مواجه بودند، اما اکثر آنها نسبت به آینده خود به عنوان شهروندان آلمانی اطمینان خاطر داشتند. آنها به زبان آلمانی صحبت می کردند و آلمان را وطن خود می دانستند.

زمانی که نازی ها به قدرت رسیدند، زندگی یهودیان آلمانی به شدت تغییر کرد. در 1 آوریل 1933، نازی ها نخستین اقدام برنامه ریزی شده خود علیه یهودیان را در سطح کشور به اجرا گذاشتند: تحریم کسب و کار یهودیان. سخنگویان نازی ها ادعا می کردند که این تحریم اقدامی انتقام جویانه علیه یهودیان آلمانی و خارجی ها، از جمله روزنامه نگاران انگلیسی و آمریکایی، بود که رژیم نازی را مورد انتقاد قرار داده بودند. در روز تحریم، گارد ضربت به صورت تهدیدآمیزی در مقابل فروشگاه های متعلق به یهودیان ایستادند. "ستاره شش پر داوود" به رنگ زرد و مشکی روی هزاران در و پنجره کشیده شد. علامت هایی نیز با این مضامین نصب شد: "از یهودیان خرید نکنید" و "یهودیان موجب بدبختی ما هستند."

این تحریم سراسری چندان موفقیت آمیز نبود و فقط یک روز به طول انجامید، اما حاکی از آغاز مبارزه حزب نازی با کل جمعیت یهودی آلمان در سطح کشور بود. یک هفته بعد، دولت قانونی تصویب کرد که به موجب آن استخدام در ادارات دولتی به انحصار "آریایی ها" درآمد. کارمندان یهودی دولت، از جمله آموزگاران مدارس دولتی و دانشگاه ها اخراج شدند.

تاریخهای مهم

مارس 1933
حکومت وحشت گارد ضربت نازی ها علیه یهودیان سرتاسر آلمان

گارد ضربت در تلاش برای جداسازی یهودیان از بقیه جامعه به فروشگاه های بزرگ متعلق به یهودیان در شهرهای آلمان حمله کرد. پلیس محلی که هنوز تحت کنترل نازی ها نبود، تلاش های ناموفقی برای متوقف کردن این حملات انجام داد. اعضای گارد ضربت به تاخت و تاز خود ادامه داده، و با ورود به دادگاه ها، وکلا و قضات یهودی را به خیابان کشیده و در انظار عمومی مورد تحقیر قرار دادند. سازمان ها و مطبوعات یهودی بین المللی، این حملات را به اطلاع عموم رسانده و خواستار تحریم کالاهای آلمانی شدند. نازی ها نیز در پاسخ، کسب و کار یهودیان را در سرتاسر کشور تحریم کرده و یهودیان را به دلیل استفاده از لحن ضد آلمانی در مطبوعات بین المللی خود مقصر دانستند.

1 آوریل 1933
تحریم کسب و کار یهودیان در سطح کشور

در ساعت 10 صبح، اعضای گارد ضربت و اس اس در مقابل محل کسب و کار یهودیان در سراسر آلمان قرار گرفتند تا به مردم اطلاع دهند که صاحبان این تشکیلات یهودی هستند. روی ویترین مغازه ها اغلب کلمه "Jude"- معادل "یهودی" در زبان آلمانی- را نوشته و روی درها ستاره داوود را به رنگ زرد و سیاه کشیدند. کنار آنها نیزعلائم ضد یهود قرار دادند. در برخی از شهرها، نیروهای گارد ضربت با سردادن شعارهای ضد یهودی و خواندن سرودهای حزبی در خیابان ها رژه رفتند. در سایر شهرها، این تحریم ها با خشونت همراه بود؛ در شهر کیل، یک وکیل یهودی کشته شد. این تحریم رسمی نیمه شب به پایان رسید.

7 آوریل 1933
به موجب قانون، یهودیان از ادارات دولتی اخراج شدند

دولت نازی قانون بازسازی ادارات دولتی تخصصی را تصویب کرد. به موجب این قانون، افرادی که مخالف حکومت نازی ها تلقی می شدند- یهودیان و مخالفان سیاسی- از سازمان های دولتی کنار گذاشته شدند. در نتیجه، کارمندان ادارات دولتی وادار شدند که با ارائه سند در مورد مذهب والدین و اجدادشان، نژاد آریایی خود را اثبات کنند. کسانی که آن سند را ارائه نمی دادند، از اداره اخراج می شدند. هیتلر با اکراه درخواست پرزیدنت پاول فن هیندنبرگ را پذیرفت و آن دسته از کارمندان دولت را که کهنه سربازان جنگ جهانی اول بوده و یا بستگان نزدیک خود را در آن جنگ از دست داده بودند، از این قانون معاف کرد. در هفته های بعد نیز قوانین مشابهی تصویب شد که وکلا و پزشکان یهودی را تحت تأثیر قرار داد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.