سفر سنت لوئیس، کشتی مسافربری اقیانوس پیمای آلمانی، به خوبی نشانگر مشکلاتی است که بسیاری از مردم هنگام تلاش برای گریز از حکومت رعب و وحشت نازی ها با آن مواجه می شدند. در ماه مه 1939، 937 مسافر که اکثراً پناهندگان یهودی بودند، هامبورگ آلمان را به مقصد کوبا ترک کردند. بیشتر آنها قصد داشتند تا در نهایت به ایالات متحده مهاجرت کنند و در لیست انتظار پذیرش در این کشور قرار داشتند. تمام مسافران دارای مجوز ورود به کوبا بودند. اما وقتی کشتی سنت لوئیس به بندر هاوانا رسید، رئیس جمهور کوبا از قبول این مدارک امتناع ورزید.

این کشتی پس از ترک بندر هاوانا، آنقدر به سواحل فلوریدا نزدیک شد که مسافران می توانستند چراغ های شهر میامی را ببینند. کاپیتان کشتی تقاضای کمک کرد، اما نتیجه ای در بر نداشت. کشتی های گارد ساحلی ایالات متحده در دریا گشت می زدند تا مبادا کسی به درون آب بپرد و به سوی آزادی شنا کند. آنها به این کشتی اجازه لنگر انداختن در ایالات متحده ندادند. کشتی سنت لوئیس به سوی اروپا بازگشت. بلژیک، هلند، انگلستان و فرانسه مسافران آن را پذیرفتند. اما طی چند ماه آلمانی ها اروپای غربی را مورد تهاجم قرار دادند و صدها مسافری که در بلژیک، هلند و فرانسه از کشتی پیاده شده بودند، سرانجام قربانی برنامه "راه حل نهایی" نازی ها شدند.

تاریخهای مهم

شنبه، 13 ماه مه 1939
937 پناهنده یهودی از آلمان نازی گریختند و با کشتی به سمت هاوانای کوبا رفتند

یک کشتی مسافربری آلمانی به نام "سنت لوئیس" با حدود 900 مسافر، که بیشتر آنها پناهندگان یهودی و دارای مجوز ورود به کوبا بودند، بندر هامبورگ را ترک کرد. در 15 مه 1939، سنت لوئیس در بندر شربور فرانسه توقف کرد تا مسافران بیشتری سوار کند. تعداد کل مسافران به 937 نفر رسید. کشتی به سمت هاوانای کوبا حرکت کرد. اما کاپیتان و مسافران کشتی اطلاع نداشتند که دولت کوبا تمام مجوزهای ورود را باطل کرده است.

27 ماه مه 1939
رئیس جمهور کوبا از ورود پناهندکان جلوگیری کرد

سنت لوئیس وارد بندر هاوانا شد، اما مسافران اجازه ترک کشتی را نداشتند. رئیس جمهور کوبا، فدریکو لاردو برو، از پذیرش مجوز ورود مسافران خودداری کرد. به کمتر از 30 مسافر که واجد شرایط جدید اخذ ویزا بودند، اجازه ورود به کوبا داده شد. این کشتی با این امید که سرانجام به پناهندگان اجازه پیاده شدن داده خواهد شد، شش روز در بندر هاوانا لنگر انداخت. پناهندگان یهودی که قبلاً به کوبا آمده بودند با قایق خود را به بندرگاه رساندند تا دیداری کوتاه با اعضای خانواده خود در کشتی داشته باشند. در 2 ژوئن 1939، پرزیدنت برو کشتی سنت لوئیس را تحت فشار قرار داد تا بندر هاوانا را ترک کند. کشتی به سمت شمال، نزدیک به سواحل فلوریدا حرکت کرد. پناهندگان امیدوار بودند که ایالات متحده به آنها اجازه ورود بدهد.

6 ژوئن 1939
پناهندگان یهودی از کسب پناهندگی مأیوس شدند و به سمت اروپا حرکت کردند

سنت لوئیس پس از اینکه نتوانست در کوبا یا ایالات متحده لنگر بیندازد، به ناچار به اروپا بازگشت. کشورهای دیگر با پذیرش پناهدگان موافقت کردند. بلژیک، 214 نفر؛ هلند، 181 نفر؛ انگلستان، 287 نفر و فرانسه، 224 نفر را پذیرفتند. در 17 ژوئن 1939، سنت لوئیس در آنتورپ بلژیک لنگر انداخت و مسافران به کشورهایی برده شدند که به آنها پناهندگی داده بودند. صدها مسافری که در بلژیک، هلند و فرانسه از کشتی پیاده شدند، سرانجام قربانی برنامه "راه حل نهایی" نازی ها شدند.