قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی آشویتس

سربازان شوروی در 27 ژانویه 1945 وارد اردوگاه آشویتس در لهستان شدند. این قطعه فیلم نظامی شوروی، کودکانی را نشان می دهد که به دست ارتش شوروی در آشویتس آزاد شدند. طی سالهای فعالیت اردوگاه، کودکان بسیاری در آشویتس توسط پزشک نازی، یوزف منگله، تحت آزمایشات پزشکی قرار گرفتند.

نسخه كامل

در میان 2819 زندانی آزاد شده از اردوگاه آشویتس، 180 کودک وجود داشتند که از این تعداد، 52 نفر زیر 8 سال سن داشتند. آنها چگونه توانستند از این جهنم جان سالم به در ببرند؟ این کودکان توانستند زنده بمانند زیرا آنها در تحقیقات پزشکی به جای خرگوش و موش مورد استفاده قرار می گرفتند. اما جنایتکاران آلمانی دارای مدرک پزشکی فقط کودکان خاصی را مد نظر داشتند: آنها به دنبال آزمایش بر روی دوقلوها بودند. دوقلوها موضوع ویژه مورد تحقیق دکتر منگله و دکتر اشمیت بودند. کودکانی که به این گروه تعلق نداشتند به سادگی به قتل می رسیدند. نوزادان با شماره های حک شده روی دست های کوچکشان شناسایی می شدند.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.