قطعه فیلم های تاریخی

افتتاح بازی های المپیک تابستانی 1936

هنگامی که برلین میزبان بازیهای المپیک تابستانی بود، آدولف هیتلر به مدت دو هفته در اوت 1936، برنامه های یهود ستیزانه و توسعه طلبانه خود را از دید همگان پنهان کرد. هیتلر به امید تحت تأثیر قرار دادن عده کثیری از مسافران خارجی که برای بازی ها به آلمان آمده بودند، کاهش فعالیت های ضدیهود (از جمله حتی برداشتن علائم ممنوعیت حضور یهودیان در مکانهای عمومی) را برای مدتی کوتاه مجاز اعلام کرد. بازیها موفقیت تبلیغاتی قابل توجهی برای نازی ها محسوب می شدند. آنها در مقابل دیدگان تماشاچیان خارجی، تصویری صلح جو و اهل مدارا از آلمان ارائه دادند. در اینجا، هیتلر رسماً بازیهای المپیک تابستانی 1936 را در برلین افتتاح می کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.