باربارا کِرتس نِمِت Barbara Kertesz Nemeth

باربارا کِرتس نِمِت Barbara Kertesz Nemeth

تاریخ تولد: ۲ مارس ۱۹۱۱

هُدمِزُواشای‌هِی Hodmezovasarhely, مجارستان

باربارا و خواهر کوچکترش آلیس در یک خانواده یهودی در شهرک هُدمِزُواشای‌هِی در جنوب شرقی مجارستان به دنیا آمدند. باربارا با دسیدر نمت که یک دندانپزشک بود ازدواج کرد و در شهرک سِنتِش در نزدیکی سگد اقامت گزید.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۲ من دختری به نام ماریا به دنیا آوردم. شدیدا مشغول یافتن خانه‌ای هستم که هم به عنوان محل زندگی و همینطور محل کار همسرم مورد استفاده قرار گیرد. کارهای داوطلبانه بسیاری انجام می‌دهم. یک زن جوان اتریشی را استخدام کردم که با ما زندگی می کند و به بهبود زبان آلمانی ما کمک می کند.

۱۹۴۰-۴۴: پنج ماه از اشغال مجارستان توسط آلمان در مارس ۱۹۴۴ گذشته است. من و خانواده‌ام در بین هزاران یهودی تبعید شده به محله یهودی‌های سگد بودیم که در زمین ورزش و حیاط کوره آجرپزی زندگی می کردیم. بیشتر افراد آنجا، کودک یا کهنسال یا زنانی بودند که شوهرانشان به اجبار به خدمت تیپ کارگران ارتش در آمده بودند. یک ماه قبل، ما توسط قطار از طریق اردوگاه کار اشتراس‌هوف به اردوگاه کار در روستای کشاورزی در شرق اتریش به نام گوستلینگ آندِ یِبس Goestling an der Ybbs فرستاده شدیم.

در آوریل ۱۹۴۵ باربارا و خانواده‌اش توسط سربازان اس اس هنگام عقب‌نشینی با شلیک گلوله در گوستلینگ آندِ یِبس کشته شدند و این فقط چند روز قبل از رسیدن نیروهای ایالات متحده به آن منطقه بود. بارابارا ۳۴ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.