خَنا مازانسکی-زایدل Channah Mazansky-Zaidel

خَنا مازانسکی-زایدل Channah Mazansky-Zaidel

تاریخ تولد: 1908

پانِوِژیس, لیتوانی

خنا یکی از شش فرزند خانواده‌ای يهودی بود. خانواده‌ی او در دوران جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴و یک سال پس از مرگ پدر، به روسیه فرار کردند. پس از جنگ، آنها به لیتوانی برگشتند و در روستای پامپنای در خانه‌ی پدر و مادربزرگ خنا زندگی کردند. هنگامی که سه خواهر و برادر بزرگ خنا در ۱۹۲۰ به جنوب آفریقا نقل مکان کردند، خنا با خیاطی به خانواده‌اش کمک می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: خنا در اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰، زمانی‌که در پامپنای به عنوان خیاط کار می‌کرد با خانوک زایدل آشنا شد و با او ازدواج کرد. آنها در پامپنای ماندند و صاحب یک فرزند شدند. در سپتامبر ۱۹۳۹ آلمان به لهستان حمله کرد. در آن زمان لیتوانی، هنوز یک ملت آزاد بود.

۱۹۴۰-۴۱: طی گذشت چند روز پس از حمله‌ی آلمان به شوروی در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، نیروهای آلمان به اطراف پامپنای سرازیر شدند. در اواخر تابستان ۱۹۴۱، نیروهای آلمان در حمله‌ای که بخشی از طرح نازی‌ها برای نابودی یهودیان لیتوانی بود، به روستا رسیدند. اما قبل از رسیدن نیروها، گروهی از متحدان مسلح لیتوانیایی، یهودیان پامپنای را به جنگلی در همان نزدیکی بردند و آنها را مجبور کردند که قبر بکنند و برهنه شوند. سپس به آنها دستور دادند به درون قبرها بروند و بعد آنها را به گلوله بستند.

خنا، خانوک و کودکشان همراه با مادر خنا، سارا راشل، برادر دوقلویش مُشه و برادر کوچکترش خییم کشته شدند. خنا ۳۳ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.