الز روزنبرگ Else Rosenberg

الز روزنبرگ Else Rosenberg

تاریخ تولد: ۲۱ فوریهٔ ۱۸۹۱

هامبورگ, آلمان

الز، كه پیش از ازدواج نامش الز هرتس بود، یکی از سه فرزند خانواده‌ای یهودی بود که در شهر بندری بزرگ هامبورگ زندگی می‌کردند. پدرش مالک یک شرکت صادرات و واردات غلات بود. وی در کودکی در مدرسه‌ی خصوصی دخترانه تحصیل می‌کرد. او در ۱۹۱۳ با فریتس روزنبرگ ازدواج و به همراه شوهرش به گوتینگن مهاجرت کرد. آنها سه فرزند خود را در این شهر بزرگ کردند.

۱۹۳۳-۳۹: با شروع بحران اقتصادی در دهه‌ی ۱۹۳۰، کسب و کار کارخانه‌ی نساجی همسرش نیز کساد شد. وقتی نازیها در۱۹۳۳ به قدرت رسیدند، کارخانه‌ی روزنبرگ را مصادره کردند. این خانواده که از کسب درآمد برای معاش محروم شده بودند، از خانه‌ی خود نیز بیرون رانده شدند. آنها به هامبورگ نقل مکان کردند و در آنجا از طریق کمک مالی بستگان و همچنین درآمد دو فرزندشان که از راه شاگردی در بازار درآمدی داشتند، زندگی خود را می‌گذراندند.

۱۹۴۰-۴۳: در اواخر۱۹۴۱، خانواده روزنبرگ به گتوی مینسک در اتحاد جماهیر شوروی تبعید شدند که در۸۰۰ مایلی شرق آنجا بود. در آنجا الز مجبور بود شبها برف و یخ خطوط راه آهن را پاک کند. در ژوئیه ۱۹۴۲، پس از آنکه گروه‌های کارگر، گتو را برای کار روزانه ترک کردند، محله به محاصره‌ی نیروهای اس‌اس درآمد. دسته‌ی الز از گتو صدای تیراندازی شنیدند. کارگران سه روز در محل كار خود نگه داشته شدند؛ اضطراب آنها ساعت به ساعت بیشتر می‌شد. الز هنگامی که به گتو بازگشت با صدها جسد روی زمین مواجه شد اما خانواده‌اش به طور معجزه آسایی هنوز زنده بودند. حدود ۳۰ هزار نفر کشته شده بودند.

در سپتامبر ۱۹۴۳، پسر الز، هاینتس، به اردوگاه مرگ تربلینکا (Treblinka) منتقل شد. دو هفته بعد، آن گتو نابود شد. دیگرهیچگاه از الز و سایر افراد خانواده‌ی او خبری شنیده نشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.