گردا باخمن  Gerda Blachmann

گردا باخمن Gerda Blachmann

تاریخ تولد: ۲۴ آوریل ۱۹۲۳

بِرِسلاو, Breslau آلمان

گردا تنها فرزند یک خانواده‌ی یهودی بود. آنها در برسلاو، شهری صنعتی و بزرگ در کنار رودخانه اودر (Oder) زندگی می‌کردند. پیش از جنگ جهانی دوم، جامعه‌ی یهودیان برسلاو، سومین جامعه‌ی بزرگ یهودیان در آلمان به شمار می‌رفت. پدرگردا فروشنده‌ی یک شرکت بزرگ آهن آلات و مصالح ساختمانی بود. گردا تا ۹ سالگی درمدرسه‌ی دولتی تحصیل کرد و پس از آن در مدرسه‌ی کاتولیک دخترانه پذیرفته شد.

۱۹۳۳-۳۹: من در شهر به راه افتادم تا عواقب قتل‌عام را در شهر ببینم. پنجره‌های فروشگاه‌های یهودیان خرد شده بود. از یک کنیسه به آتش کشیده شده هنوز دود بلند می‌شد. من به والدینم التماس کردم آلمان را ترک کنند. چند ماه بعد، آنها به اين نتيجه رسيدند كه باید فرار کرد. ما ویزای کوبا را گرفتیم و در روز ۱۳ مه ۱۹۳۹، با کشتی سنت لوییس هامبورگ را ترک کردیم. در ۲۷ مه به کوبا رسیدیم اما به ما گفتند که ویزای ما فاقد اعتبار است. به ما اجازه ورود داده نشد و مجبور شدیم به اروپا بازگردیم.

۱۹۴۰-۴۴: من و مادرم به شکل زنان کشاورز لباس پوشیدیم و با یک واگن یونجه از گشت مرزی آلمان گذشتیم و به مزرعه‌ای در مرز فرانسه و سوئیس رسیدیم. از دره‌ای پایین رفتیم، از یک رود گذشتیم و سپس از زیر حصار سیم خارداری که علامت مرز رسمی بود رد شدیم. اما نگهبانان مرز سوییس بازداشتمان کردند وتمام شب ما را نگه داشتند. روز بعد، ما را همراه با سایر پناهندگان سوار قطارکردند. هیچ کس به ما نگفت کجا می‌رویم و چه اتفاقی برایمان خواهد افتاد.

گردا به مدت دو سال در اردوگاه پناهندگان در سوئیس زندانی بود و سپس تا پایان جنگ در یک کارخانه پیراهن‌دوزی درشهر برن کار کرد. او در ۱۹۴۹ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.