هنوخ کورنفلد

هنوخ کورنفلد

تاریخ تولد: 1938

کولبوشووا, هلند

والدین متدین یهودی هنوخ در 1937 ازدواج کردند. پدرش، مویشه کورنفلد و مادرش، لیبا ساله شوتس، در کولبوشووا (Kolbuszowa)، جايی كه مادرش بزرگ شده بود، زندگی می کردند. در آنجا، پدر لیبا، برای زوج جوان خانه ای خرید و تازه داماد خود را وارد کسب وکار عمده فروشی پارچه کرد.

39-1938: هنوخ در اواخر 1938 متولد شد و در کنار خاله ها، دایی ها و فرزندان آنها بزرگ شد. در حدود اولین سال تولد هنوخ، آلمانها به لهستان حمله کردند و خیلی سریع به کولبوشووا رسیدند. سربازان لهستانی در حالی كه سوار بر اسب بودند سعی کردند با ارتش آلمان بجنگند، اما حریف تانک های ارتش آلمان نشدند. پس از یک نبرد کوتاه، اجساد تعداد زیادی اسب در خیابانها دیده می شد. شهر هنوخ تحت سلطه آلمان ها قرار گرفت.

42-1940: تمام ساکنان شهر- از جمله کودکان- هافنبیر، فرمانده بدطینت پلیس آلمان را که چهره اش شبیه به بولداگ (سگ بوکسور) بود، می شناختند. او به فرماندهی در کولبوشووا منصوب شده بود. هافنبیر بسیاری از یهودیان شهر را به وحشت انداخته و کشته بود. هنوخ اغلب با سایر کودکان شهر در یک بازی شركت می كردند که در آن وی نقش هافنبیر را بازی می کرد و خطاب به دوستانش می گفت: "اگر شما یهودی هستید، باید بمیرید". سپس با یک تفنگ چوبی، به همبازیهای خود "شلیک می کرد". آنها نیز به نوبت نقش بر زمین می شدند و وانمود می کردند که کشته شده اند.

هنوخ و خانواده اش در 25 ژوئن 1942 به محله یهودی نشین ژشوف(Rzeszow) و در 7 ژوئیه به اردوگاه مرگ بلزک تبعید شدند و در آنجا با گاز کشته شدند. هنوخ 3 سال و نیم داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.