هیلدا کوسروف  Hilda Kusserow

هیلدا کوسروف Hilda Kusserow

تاریخ تولد: ۹ ژوئیهٔ ۱۸۸۸

دمبوگورا, لهستان

هیلدا در منطقه‌ای که تا ۱۹۱۹ تحت اشغال آلمان بود، به دنیا آمد. او معلم و نقاش بود. با فرانز کوسروف ازدواج کرد و قبل از جنگ جهانی اول به آلمان غربی نقل مکان کرد. در آنجا او ۱۱ فرزند به دنیا آورد و به شاهدان یهوه پیوست. پس از ۱۹۳۱، خانه‌ی کوسروف در شهر کوچک باد‌ لیپسپرینگ، مرکزی برای تجمع شاهدان یهوه شد.

۱۹۳۳-۳۹: نازی‌ها مرتبا خانه‌ی ما را بازرسی می‌کردند زیرا خانواده‌ی ما در سرسپردگی به شاهدان یهوه، آشکارا راسخ بود. من تبلیغات مذهبی را علارغم آنکه ممنون شده بود، ادامه دادم. در ۱۹۳۶، دستگیر شدم و برای شش هفته به زندان افتادم. پس از آزادی، گردهمایی‌های تفسیر انجیل را در منزل برپا می‌کردم، حتی پس از اینکه همسرم دستگیر شد. در ۱۹۳۹ پلیس سه فرزند جوانتر من را از من دور کردند تا در داراتادیب «بازآموزی» شوند.

۱۹۴۰-۴۴: دو فرزند من به علت عدم پذیرش حضور در ارتش آلمان اعدام شدند. شوهرم در ۱۶ اوت ۱۹۴۰ به خانه برگشت. در آوریل ۱۹۴۱، به علت ادامه‌ی برگزاری جلسات تفسیر انجیل، به همراه شوهرم و دو دخترمان، هیلدگارد و مگدالنا دستگیر شدیم. دو سال در زندان بودم. زمانی که آزاد شدم، به من اعلام شد در صورتی می‌توانم به منزل بروم که تعهدنامه‌ی برائت از دین را امضا کنم. من قبول نکردم و به بازداشتگاه راونسبروک اعزام شدم و به دو دخترم که یک سال بود در آنجا بودند پیوستم.

در آوریل ۱۹۴۵، در حین یک راهپیمایی اجباری از راونسبروک، هیلدا و دو دخترش توسط نیروهای شوروی آزاد شدند. آنها پس از پایان جنگ به باد لیپسپرینگ برگشتند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.