ینو نِمت  Jeno Nemeth

ینو نِمت Jeno Nemeth

تاریخ تولد: April 5, 1868

هُدمِزُواشای‌هِی Hodmezovasarhely, مجارستان

ینو از یک جمعیت کوچک کشاورز در شهر سولنوک که او و دو برادرش در خانواده‌ای یهودی در آن زندگی می‌کردند به سنتش نقل مکان کرد. ینو صاحب یک فروشگاه خواربار و ابزارآلات بود. وی درجنوب شرقی شهر مجار سنتش زندگی می کرد. او و همسرش اولیانا دو دختر ازدواج کرده با نام های باربارا و مارگیت داشتند. پسر آنها دسیدر، یک دندانپزشک بود.

۱۹۳۳-۳۹: من و همسرم در فروشگاه سخت کار می کردیم. در دهه ۱۹۳۰ فشار طاقت فرسا بود اما اوضاع به تدریج رو به بهبودی می‌رفت. دسیدر ازدواج کرده و ما اکنون یک نوه با نام ماریا داریم. باربارا که پس از ازدواج به یکی از شهرهای نزدیک به نام توروکسنتمیکلوش رفته بود، طلاق گرفته و با پسرش به سنتش برگشته است. او همراه با ما در فروشگاه کار می کند.

۱۹۴۰-۴۴: چهار ماه از اشغال مجارستان توسط آلمان در مارس ۱۹۴۴ می گذرد. اعضای حزب فاشیست مجارستان، Arrow Cross، فروشگاه و منزل ما را مصادره کرده‌اند. همسرم اولیانا، فرزندانمان و خانواده های‌ آنها و برخی از خویشاوندانمان و من در بین هزاران یهودی هستیم که از شهرهای اطراف سگد به محله یهودی سگد تبعید شده‌اند و در زمین ورزشی و حیاط کوره آجرپزی زندگی می کنند. اکنون ما توسط قطار از طریق اردوگاه کار اشتراس‌هوف به اردوگاه کار در روستای کشاورزی در شرق اتریش به نام گوستلینگ در ایبس فرستاده شدیم.

ینو و خانواده‌اش در بین ۸۰ یهودی بودند که در اردوگاه توسط سربازان اس‌اس درست قبل از ورود نیروهای ایالات متحده به منطقه به رگبار مسلسل بسته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.