لوِک شاباسون Lewek Szabasson

لوِک شاباسون Lewek Szabasson

تاریخ تولد: ۱۰ مارس ۱۹۱۴

کُژینیتسه, لهستان

لوک و پنج برادر و خواهرش در یک خانواده‌ی یهودی مذهبی در شهر کُژینیتسه در شرق بخش مرکزی لهستان نزدیک جنگل درختان غان به دنیا آمدند. پدر لوک یک کارگاه چوب بری داشت و با بزرگ شدن لوک و برادرانش، آنها به پدر در مدیریت تجارت خانوادگی کمک می‌کردند.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که ۱۵ ساله بودم، به مدرسه‌ی کشاورزی در نزدیکی کُژینیتسه رفتم زیرا می‌خواستم به فلسطین (آلیا) مهاجرت کنم تا روی زمین کار کنم. اما پس از قدرت گرفتن نازی‌ها در آلمان در ۱۹۳۳، اولویت مهاجرت به فلسطین، به جوانان یهودی در آلمان داده شد. از آنجا که متوجه شدم شانسی برای رفتن ندارم به خانه‌مان در کُژینیتسه برگشتم و با اشغال لهستان در ۱۹۳۹ توسط آلمانی‌ها، در آنجا گیر افتادم.

۱۹۴۰-۴۴: آلمانی‌ها در اواخر ۱۹۳۹، یک محله‌ی یهودی در کُژینیتسه برپا کردند. زمانی‌که ۲۶ سالم بود به اردوگاه‌های کار در لهستان و آلمان تبعید شدم. به یاد می آورم که در اردوگاه آلاش یک دوست داشتم که نان کمی که به او می‌دادند را برای آینده ذخیره می‌کرد. او با این کار در انتها آنقدر ضعیف شد که دیگر نمی‌توانست آنها را بخورد و فوت کرد.

لوک در میان خانواده‌ی ۲۰۰ نفره‌شان، یکی از محدود نجات یافتگان بود. او در سال ۱۹۴۹ به ايالات متحده مهاجرت كرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.