مایلخ  کیسیلنیچکی  Majlech Kisielnicki

مایلخ کیسیلنیچکی Majlech Kisielnicki

تاریخ تولد: ۱۸ اوت ۱۹۲۰

Unknown

مایلخ دومین فرزند از میان سه فرزند یک خانواده‌ی یهودی بود که در ۳۵ مایلی شرق ورشو، در شهر کوچک و عمدتاً یهودی نشین کالوشین زندگی می‌کردند. پدر مایلخ صاحب یک مغازه‌ی عمده فروشی خواربار، رستوران، و پمپ بنزین بود که تمام آنها در یک جاده‌ی اصلی پر تردد قرار داشتند. مایلخ در مدرسه‌ی ابتدایی دولتی تحصیل می‌کرد و آموزه‌های مذهبی نیز فرا می‌گرفت.

۱۹۳۳-۳۹: من و دوستانم -میندل، سارا و آدام- به بحث های سیاسی علاقمند بودیم. ما تبلیغات لهستانی‌ها مبنی بر اینکه تانک‌های آلمانی‌ها از مقوا درست شده‌اند را شنیده بودیم اما درست پس از اینکه ۱۹ ساله شدم، جنگ آغاز شد. من، پدر و برادرم به سمت شرق، یعنی اتحاد‌جماهیر شوروی فرار کردیم چون می‌ترسیدیم آلمانی‌ها ما را به بیگاری بفرستند. اما وقتی شنیدیم که دامنه‌ی جنگ به کالوشین هم رسیده، به خانه بازگشتیم و دیدیم که به مادرم صدمه‌ای نرسیده است.

۱۹۴۰-۴۴: در یکی از روزهای اواخر سال ۱۹۴۲، وقتی خبردار شدم که آلمانی‌ها مردان یهودی را برای تبعید به یک اردوگاه بیگاری دستگیر می‌کنند، از گتوی کالوشین فرار کردم. موفق شدم مخفیانه وارد گتوی ورشو شوم تا با عموزاده‌هایم باشم، اما در ۱۸ ژانویه ۱۹۴۳ طی یکی از دستگیرهای جمعی،مرا بازداشت و سوار واگن های ویژه حمل حیوانات کردند که به اردوگاه مرگ تربلینکا می‌رفت. قطار خیلی سریع حرکت می‌کرد و روی سقف آن، نگهبان گذاشته بودند تا فراری‌ها را به رگبار ببندند. با این همه من باید خطر می‌کردم. دیدم که یک نفر قبل از من پرید و بعد نوبت من بود.

مایلخ بدون اینکه آسیبی ببیند از قطار پرید و پیاده به ورشو بازگشت. او بعدها به اردوگاه‌های مایدانک و آشویتس تبعید شد. مایلخ پس از جنگ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.