تونی فردریکا کافمن سوئپ Tonie Frederika Kaufmann Soep

تونی فردریکا کافمن سوئپ Tonie Frederika Kaufmann Soep

تاریخ تولد: ۸ دسامبر ۱۸۹۵

آمستردام, هلند

والدین تونی در دهه‌ی ۱۸۸۰ از آلمان به هلند مهاجرت کردند و هر شش فرزند آنها در آمستردام به دنیا آمدند. تونی از کودکی پیانو را فرا گرفت و در زبان فرانسه عالی بود. او زمانی که با آبراهام سوئپ، کارخانه‌دار الماس ازدواج کرد، به یهودیت تغییر مذهب داد. سه فرزند آنها در ۱۹۱۹، ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ به دنیا آمدند.

۱۹۳۳-۳۹: شوهر تونی سالها به عنوان مدیر انجمن یهودیان آمستردام خدمت کرد. خانواده‌ی سوئپ یک منزل بزرگ و راحت داشتند. تونی و آبراهام اغلب به سفر خارج از کشور می رفتند. هر تابستان خانواده یک منزل در کنار ساحل در زاندوورت اجاره می کرد. آنها از گذراندن تعطیلات آخر هفته با خویشاوندان پر جمعیت خود لذت می بردند.

۱۹۴۰-۴۴: آلمان هلند را در سال ۱۹۴۰ اشغال کرد. یک سال بعد، آبراهام در یک کمیته‌ی یهودی هلندی تحت نفوذ نازی‌ها به کار گرفته شد. خانواده سوئپ در سال ۱۹۴۳ تبعید شدند و سرانجام به اردوگاه برگن بلزن فرستاده شدند، جایی که آلمانی ها می خواستند از مهارت آبراهام برای کمک به برپایی یک کارخانه الماس استفاده کنند. زمانی که «طرح الماس» شکست خورد، کارگران الماس به اردوگاه های مرگ تبعید شدند اما خانواده‌ی سوئپ و یک خانواده دیگر مستثنا شده و زنده ماندند تا در صورت نیاز آلمان ها به ارتباطات تجاریشان، از آنها استفاده کنند.

تونی در آوریل ۱۹۴۵ از بازداشتگاه برگن-بلزن آزاد شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.