اورشولا کازمارِک  Urszula Kaczmarek

اورشولا کازمارِک Urszula Kaczmarek

تاریخ تولد: ۱۸ ژوئیهٔ ۱۹۲۹

پوزنان, لهستان

اورشولا یکی از چهار فرزند فرانسیس و یادویگا کازمارک بود که در شهر صنعتی پوزنان در غرب لهستان زندگی می کردند. این خانواده در خیابان اسمونِی شماره‌ی ۱۱ زندگی می کردند. بچه‌ها مثل والدینشان، به عنوان کاتولیک غسل تعمید شده بودند.

۱۹۳۳-۳۹: به عنوان فرزند بزرگتر خانواده، اورشولا در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد. هنگامی که آلمان ها در روز جمعه، ۱ سپتامبر سال ۱۹۲۹ به لهستان حمله کردند، او ۱۰ ساله بود. هواپیماهای آلمانی پوزنان را بمباران کردند و نه روز بعد پیاده نظام آلمانی وارد شهر شدند. پوزنان در منطقه ای قرار داشت که به طور رسمی ضمیمه آلمان شد [نتیجه پیمان نازی-شوروی]. شهر در پایان ماه، به پوزن تغییر نام یافت.

۱۹۴۰-۴۳: بعد از اینکه شهر اشغال شد، والدین اورشولا نیز همراه بسیاری از شهروندان، به عنوان خدمت سربازی، مجبور به کار کردن برای نازی ها شدند. اورشولا در خانه ماند تا از خواهر و برادر کوچکترش مراقبت نماید. یک روز در اواخر سال ۱۹۴۲، هنگامی که نزدیک خانه بازی می کردند، توسط نازی ها محاصره شدند. آن زمستان، اورشولا به اردوگاه کار اجباری کودکان که در گتوی یهودی لودز دایر شده بود، تبعید شد. هنگامی که او بیمار شد، نگهبانان او را در برف ها می کشیدند، آب سرد روی او ریختند و او را بیرون رها کردند.

در ۹ مه سال ۱۹۴۳ اورشولا به سبب بیماری ذات الریه درگذشت. او ۱۳سال داشت. بایگانی اردوگاه، علت مرگ او را حمله قلبی اعلام کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.