ویلهلم کوسروف Wilhelm Kusserow

ویلهلم کوسروف Wilhelm Kusserow

تاریخ تولد: ۴ سپتامبر ۱۹۱۴

بوخوم, آلمان

ویلهلم در آغاز جنگ جهانی اول به دنیا آمد و بنا به دلایل مهین‌پرستانه، نام امپراطور آلمان، ویلهلم دوم را بر او نهادند. ویلهلم که پسر بزرگتر خانواده بود در یک کلیسای لوتران پرورش یافت اما بعد از جنگ، والدینش به فرقه‌ی شاهدان یهوه گرویدند و فرزندان خود را طبق اعتقاد و مذهب خود بزرگ کردند. بعد از سال ۱۹۳۱، خانه‌ی آنها در روستای باد لیپشترینگ، تبدیل به مرکز فعالیت شاهدان یهوه شد.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده‌ی کوسروف به دلیل آنکه باور داشتند وفاداری به خدا بالاتر از هیتلر است تحت نظارت دقیق پلیس نازی قرار داشتند. خانه‌ی آنها مکرراً مورد تفتیش قرار گرفته و برخی از متون مذهبی آنها توقیف شده بود. آنها به پیروان فرقه‌ی شاهدان یهوه پناه داده و حتی بعد از دو بار دستگیری پدر ویلهلم، جلسات مطالعات کتاب مقدس را در منزل خود به صورت غیر قانونی برگزار می‌کردند.

۱۹۴۰: آلمان از سپتامبر سال ۱۹۳۹ وارد جنگ شده و ویلهلم به دلیل عدم معرفی خود به ارتش آلمان، و پایبندی شدید به فرمان، "قتل نکن" دستگیر شده بود. از نظر ویلهلم، قانون خدا مقدم بر قوانین هیتلر بود. قاضی و دادستان سعی کردند نظر او را تغییر دهند. آنها به او پیشنهاد دادند که در صورت انکار اعتقادات "شیطانی و مخرب" خود، حکم اعدام وی را لغو خواهند کرد. اما ویلهلم قبول نکرد. دادگاه او را به مرگ محکوم کرد.

طبق گفته‌های وکیل مدافع وی، ویلهلم "طبق اعتقادات خود جان سپرد". او در ۲۷ آوریل سال ۱۹۴۰، توسط جوخه‌ی اعدام در زندان میونستر تیرباران شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.