اِزدنکا پوپر  Zdenka Popper

اِزدنکا پوپر Zdenka Popper

تاریخ تولد: ۱۶ سپتامبر ۱۹۰۹

کُلینِتس, Kolinec چکوسلواکی

ازدنکا یکی از چهار فرزند خانواده‌ای یهودی بود که در شهر کُلینِتس به دنیا آمد. این شهر در جنوب غربی شهری در ناحیه‌ی بُوهِم در حوالی مرز آلمان قرار داشت. پدر ازدنکا کشاورز و تاجر چوب و غلات بود. کُلینِتس در کوه‌پایه‌های سلسسله‌ کوه‌های بوهم قرار داشت و اطراف آن را تپه های پر فراز و نشیب احاطه کرده بود. ازدنکا به یک مدرسه بازرگانی در شهر کلاتووی Klatovy در همان حوالی می رفت. او در سال ۱۹۲۷ با عمویش به پراگ نقل مکان کرد.

۱۹۳۳-۳۹: به یاد می آورم در سال ۱۹۳۲ مادرم چقدر درباره افزایش یهودستیزی در آلمان نگران بود. او با گوش دادن به برنامه‌ای رادیویی درباره آلمان به ما گفت: "برای یهودیان اتفاق وحشتناکی خواهد افتاد." من و خواهرم گفتیم: " در چکوسلواکی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. ما از دموکراسی برخورداریم." در پاییز سال ۱۹۳۸، قدرت های غربی به آلمان اجازه دادند تا زودتنلند را ضمیمه خود کند، و در۱۵ مارس ۱۹۳۹، آلمانی ها ناحیه‌ی بوهم را اشغال کردند.

۱۹۴۰-۴۵: در سال ۱۹۴۲ به ترزین اشتاد Theresienstadt که "گتوی نمونه" نازی ها بود و برای به نمایش گذاشتن رفتار "انسانی" آنها با یهودیان مورد استفاده قرار می گرفت تبعید شدم . یک بار زمانی که گروهی از فیلمبرداران آلمانی در گتو بودند، به آنها نزدیک شدم، اما مرا از سر راه کنار زدند. آنها فقط از افراد نازیبا یا کسانی که بینی های بزرگ داشتند- افرادی که با کلیشه های آلمانی ها در خصوص یهودیان مطابقت داشتند- فیلمبرداری می کردند. در ماه ژوئیه ۱۹۴۴، نازی ها به صلیب سرخ اجازه دادند که از این گتو بازدید کند. قبل از بازدید، آنها دستور پروژه‌ی زیباسازی گتو را صادر کردند. پارک ها و مدارس قلابی دایر شد. گروه فیلمبرداران از "زیبایی" این گتو فیلم گرفتند.

در سال ۱۹۴۴، ازدنکا به اردوگاه اودران Oederan تبعید و در آنجا در یک کارخانه مهمات سازی مشغول به کار شد. بعدها، زندانیانِ اودران را پیاده به ترزین اشتاد Theresienstadt بردند و در ماه مه ۱۹۴۵ از آنجا آزاد شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.