تاریخ شفاهی

دیوید (دودی) برگمن از ماجرای نجاتش توسط همسلولیهایش پیش از انتقال به کوره‌ی آدم‌سوزی داخائو می‌گوید

آلمانی‌ها در ۱۹۴۴ شهر دیوید را که قبلاً ضمیمه‌ی مجارستان شده بود، اشغال کردند. دیوید به آشویتس تبعید شد و با پدرش به پلاشوف منتقل شدند. وی به اردوگاه گراس-روزن و سپس به رایشنباخ فرستاده شد. او بین ۳ نفر از ۱۵۰ نفری بود که از انتقال به داخائو زنده ماندند. او پس از راهپیمایی مرگ از اینسبروک به سمت خط مقدم جنگ بین نیروهای ایالات متحده و آلمان، آزاد شد.

نسخه كامل

وقتی رسیدیم، من از حال رفته بودم، من... جزو سه نفری بودم که از میان ۱۵۰ نفر زنده مانده بود. بقیه... بقیه، همه مرده بودند. من را بلند کردند... آنها دستهایم و یک نفر دیگر پاهایم را گرفت و مرا روی برانکارد پرت کردند تا به کوره جسدسوزی ببرند. همه را آنجا می بردند... هدف این بود. کسی که من را می‌برد... به نحوی متوجه شد که دستم تکان می‌خورد، فهمید که هنوز زنده‌ام. او زندگی خودش را به خطر انداخت و من را به بازداشتگاه برد. آنجا در واقع مثل حمام بود. آنزمان من گیج بودم، واقعاً نمی‌دانستم کجا هستم. فکر می‌کردم... کی به حمام آمده‌ام. بیدار شدم و... فکر کردم که مرده‌ام. درست مثل این بود که در دنیای دیگری هستم. "این آدم‌ها اینجا چیکار می‌کنند؟ من کجا هستم؟" و فکر کردم که... که... به کلی گیج شده بودم. حتی نمی‌توانستم حدس بزنم که کجا هستم. و بعد یک نفر بالای سرم آمد و به من گفت چه اتفاقی افتاده است، گفت که "فقط چند ثانیه تا پرت شدن در کوره‌ی جسدسوزی فاصله داشتی، و آنها متوجه شدند که هنوز زنده‌ای." آنها گفتند: "تو اولین جوان با این سن و سال هستی که جان سالم به در بردی." بعد من را برده و در بازداشتگاه خودشان مخفی کرده بودند. وگرنه من حتی قرار نبود که آنجا باشم. من به نظر آنها یک قهرمان بودم. در آنجا پدرهایی بودند که می‌گفتند، خوب، اگر من توانستم نجات پیدا کنم پس ممکن است که بچه‌های آنها هم بتوانند زنده بمانند. و آنها... چون که من سهمیه غذا نداشتم، چون که من... سهمیه یک تکه نان بود- به اندازه‌ای که بتوانند تا وقت رفتن به کوره‌های جسدسوزی زنده بمانند. هر کدام از آنها از تکه نانی که می‌گرفت یک تکه جدا می‌کرد و به من می‌داد تا من زنده بمانم. و می‌گفتند: "داوید، تو باید زنده بمانی و به همه‌ی دنیا بگویی که چه اتفاقی افتاده است."


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.