تاریخ شفاهی

فريما لاوب از دستگیری یهودیان و قتل عام آنها توسط "واحدهای سیار کشتار" می‌گوید

هنگامی كه خانواده فریما در یك محله یهودی نشین محبوس بودند، نازی ها از پدر وی به عنوان مترجم شفاهی استفاده می كردند. او بعدها كشته شد. فریما و مادر و خواهرش با تظاهر به داشتن هویت غیریهودی از یكی از قتل عام های "واحدهای سیار کشتار" آلمان جان سالم به در بردند. اما بعدها هویت آنها آشکار شد و زندانی شدند. مادر فریما مجددأ نقشه فراری طرح كرد. او و خواهرش به طورقاچاقی به رومانی رفتند، در حالی كه فریما در جستجوی یافتن مكانی امن سرگردان بود تا اینکه مادرش توانست او را به صورت قاچاقی خارج كند. در رومانی، آنها به یكدیگر پیوستند و آزاد شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.