تاریخ شفاهی

هانه هرش ليبمَن از آزار و اذيت و احساسات یهودستیزانه در آلمان می‌گوید

خانواده‌ی هانه صاحب یک استودیوی عکاسی بودند. در اکتبر ۱۹۴۰ او و دیگر اعضای خانواده‌اش به کمپ گورس در جنوب فرانسه تبعید شدند. در سپتامبر ۱۹۴۱، هانه توسط انجمن کمک به کودکان (OSE) نجات پیدا کرد و در یک پرورشگاه در لوشامبون-سور-لينون مخفی شد. مادرش در آشویتس جان خود را از دست داد. در ۱۹۴۳، هانه توانست مدارک جعلی تهیه کرده و وارد سوئیس شود. او در ۱۹۴۵ در ژنو ازدواج کرد و در ۱۹۴۶ صاحب یک دختر شد. وی در سال ۱۹۴۸ به ایالات متحده رسید.

نسخه كامل

يكي ديگر از خاطرات من مربوط به تحريم آوريل سال ۱۹۳۳ می‌شود كه ویترین ما از عباراتی چون "يهودی" "يهودی" "سراغ يهودی‌ها نرويد!" و مواردی از اين دست پوشیده شده بود. اينها واقعاً بخشی از خاطرات کودکی من هستند. زندگی خانوادگی عالی بود. خارج از محیط خانواده، وضعيت خوب نبود. بارها در خيابان به ما توهين شده بود. ما را "يهودی كثيف" خطاب می‌كردند و چيزهايی از اين قبیل. من سال‌ها دوست دخترهای غيريهودی داشتم. البته، به علت فشار نازی‌ها آنها دیگر نتوانستند با من معاشرت کنند و من نيز جرأت ارتباط با آنها را نداشتم.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.