تاریخ شفاهی

ایرن هیزمه از زندگی پس از جنگ در یک پرورشگاه کاتولیک در فرانسه می‌گوید

ایرن و رنه قبل از ازدواج رناته و رنه گوتمن خوانده می‌شدند. خانواده پس از تولد دوقلوها به پراگ نقل مکان کردند و زمانی که آلمانی‌ها بوهمیا و موراویا را در مارس ۱۹۳۹ اشغال کردند، در آنجا زندگی می‌کردند. چند ماه بعد آلمانی‌های یونیفرم پوش، پدر آنها را دستگیر کردند. چند دهه بعد، ایرن و رنه فهمیدند که او در دسامبر ۱۹۴۱ در اردوگاه آشویتس کشته شده است. ایرن، رنه و مادرشان به گتوی ترزین‌اشتات تبعید شدند و سپس به اردوگاه آشویتس تبعید شدند. در آشویتس، دوقلوها از هم جدا شدند و تحت آزمایش‌های تجربی پزشکی قرار گرفتند. پس از آزادی از آشویتس، ایرن و رنه برای مدتی از هم جدا بودند. گروه نجات کودکان، در ۱۹۴۷ ایرن را به ایالات متحده آوردند. او در ۱۹۵۰ دوباره به رنه پیوست.

نسخه كامل

من را با كشتی...با كشتی به فرانسه فرستادند و بالاخره از یک پرورشگاه در فوبلن سردرآوردم. پرورشگاه درست در حومه‌ی پاریس بود. من یكی از كوچكترین بچه‌های آنجا بودم، با هیچ كس حرف نمی زدم به جز میریام [یكی از دوستان ایرن]، كه فكر می‌كنم حدود هفت سال بزرگتر از من بود. او برای من تقریباً مثل یک مادر بود. من آنزمان موهای فرفری بلندی داشتم و او درباره‌ی موهایم خیلی وسواس به خرج می‌داد و خیلی مهربان بود و من... بین بقیه بچه‌ها- من تنها بچه‌ای بودم كه شماره داشتم، برای همین حس می‌كردم مشكلی دارم. حس می‌كردم كارخیلی بدی انجام داده‌ام كه فقط من شماره دارم و هیچکس دیگر ندارد. بیشتر بچه‌ها مخفیانه فرار كرده بودند، یا پدر و مادرشان به طور موقت آنها را آنجا سپرده بودند و بعضی از آنها بعداًً دوباره به پدر و مادرانشان ملحق شدند و برخی هم فامیل داشتند و فقط منتظر بودند با كشتی نزد آنها فرستاده شوند و- می‌دانید- از این قبیل چیزها.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.