تاریخ شفاهی

سام ایتزکوویتس از بیگاری در گتوی‌ ماکوف می‌گوید

در سپتامبر 1939، آلمانی ها به لهستان حمله کردند. پس از اشغال ماکوف، سام به خاک شوروی فرار کرد. او برای تهیه آذوقه به ماکوف بازگشت، اما مجبور شد در محله یهودی نشین بماند. در سال 1942، او به آشویتس تبعید شد. با پیشروی ارتش شوروی در سال 1944، سام و سایر اسرا به اردوگاه هایی در آلمان فرستاده شدند. در اوایل سال 1945، زندانيان را وادار به راه پیمایی مرگ كردند. نیروهای آمریکایی سام را پس از فرار از یک بمباران هوایی آزاد کردند.

نسخه كامل

و هر روز... یهودیان مجبور بودند از محله یهودی نشین بیرون بروند و در گروه های صد نفری صف بکشند و برای آلمانی ها کار کنند. در زمستان مجبور بودیم برف روی جاده ها را پارو کنیم. در تابستان مجبور بودیم در جاده سازی کمک کنیم. باید خانه هایی را که در مسیر راه آلمانی ها قرار داشتند، تخریب می کردیم. گودال حفر کنیم، باتلاق ها را خالی کنیم. آنها کارهایی را به ما محول می کردند که اصلاً برای انسان مناسب نبود، اما فقط از سر پستی و فرومایگی این کار را می کردند. به هر ترتیب، ما بیش از آنچه که آنها تصور می کردند دوام آوردیم و زنده ماندیم.


برچسب‌ها


  • Jewish Community Federation of Richmond
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.