تاریخ شفاهی

توو شونباوم بامبرگر سفر و ورودش به سوئد را شرح می‌دهد

در آوریل ۱۹۴۰، آلمان دانمارک را اشغال کرد. دولت دانمارک همچنان بر سر کار باقی ماند و توانست در برابر اقدامات ضدیهودی، از یهودیان حمایت کند. اما در اواخر اوت ۱۹۴۳، این دولت پس از امتناع از پذیرش درخواست‌های جدید آلمانی‌ها استعفا داد. در اوایل سال ۱۹۴۳ که پلیس آلمان شروع به دستگیری یهودیان کرد، توو و خانواده‌اش تصمیم به فرار گرفتند. آنها به سمت دهکده ماهیگیری اسنکرستن رفتند و از آنجا توانستند با قایق به مکانی امن در سوئد بروند. توو در ماه مه ۱۹۴۵ به دانمارک بازگشت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.