تاریخ شفاهی

رابرت پتن آزاد سازی مت‌هاوزن و بازدیدش از آن مکان در سال ۲۰۰۰ را شرح می‌دهد

رابرت پتن، اهل چپل هیل درکارولینای شمالی، عضو لشگر 65پیاده نظام بود.

نسخه كامل

برچسب‌ها


Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.