Az Egyesült Államok és a holokauszt (rövidített cikk)

A II. világháború során a zsidók és a nácizmus más áldozatainak mentése nem volt kiemelt cél az Egyesült Államok kormánya számára. Részben az antiszemitizmus (a zsidókkal szembeni előítélet vagy gyűlölet), az izolacionizmus, a gazdasági válság és az idegengyűlölet (a külföldiekkel szembeni előítélet vagy félelem) miatt az amerikai politika komoly akadályokat gördített a menekültek vízumszerzési kísérletei elé. Ráadásul a külügyminisztérium is késleltetve hozta csak nyilvánosságra a népirtásról szóló jelentéseket. Bár 1942 augusztusában olyan táviratot kaptak, amely tudomásukra hozta az európai zsidóság kipusztítására irányuló náci terveket, ezt a jelentést nem adták át eredeti címzettjének, az amerikai zsidóság vezetőjeként ismert Stephen Wise-nak, sőt amikor Wise majdnem ezzel egyidejűleg brit csatornákon keresztül hozzájutott ugyanezekhez az információkhoz, arra kérték, hogy tartózkodjon az abban foglaltak feltárásától.

Összességében az Egyesült Államok nem tett határozott lépéseket a holokauszt áldozatainak megmentésére. Amikor 1943. április 19-én az amerikai és brit képviselők Bermudán tárgyaltak a háborús menekültek problémájának megoldásáról, semmilyen jelentős javaslat nem született. Még ugyanebben az évben a lengyel titkos hírvivő Jan Karski is tájékoztatta Franklin D. Rooseveltet a tömeggyilkosságokról, az amerikai hatóságok mégsem tettek semmit az üldözöttek megsegítésére egészen 1944-ig, amikor az elnök felállította a Háborús Menekültügyi Hivatalt (War Refugee Board). Ekkorra azonban a holokauszt összes zsidó áldozatának négyötöde már halott volt. 1944 tavaszán, amikor a Szövetségesek már tudtak arról, hogy az auschwitz-birkenaui táborban mérgező gázzal hajtják végre a kivégzéseket, a zsidóság vezetői hiába kérték az amerikai kormányt, hogy bombázzák le a gázkamrákat és a táborhoz vezető vasútvonalakat. A tisztviselők azzal érveltek, hogy repülőgépeik nem rendelkeznek az ilyen célpontok megfelelő pontosságú kilövéséhez szükséges képességekkel, és hogy a Szövetségeseknek kizárólag katonai létesítményeket szabad bombázniuk, hogy a háborút minél gyorsabban megnyerhessék.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.