A II. világháború során a zsidók és a nácizmus más áldozatainak mentése nem volt kiemelt cél az Egyesült Államok kormánya számára. Részben az antiszemitizmus (a zsidókkal szembeni előítélet vagy gyűlölet), az izolacionizmus, a gazdasági válság és az idegengyűlölet (a külföldiekkel szembeni előítélet vagy félelem) miatt az amerikai politika komoly akadályokat gördített a menekültek vízumszerzési kísérletei elé. Ráadásul a külügyminisztérium is késleltetve hozta csak nyilvánosságra a népirtásról szóló jelentéseket. Bár 1942 augusztusában olyan táviratot kaptak, amely tudomásukra hozta az európai zsidóság kipusztítására irányuló náci terveket, ezt a jelentést nem adták át eredeti címzettjének, az amerikai zsidóság vezetőjeként ismert Stephen Wise-nak, sőt amikor Wise majdnem ezzel egyidejűleg brit csatornákon keresztül hozzájutott ugyanezekhez az információkhoz, arra kérték, hogy tartózkodjon az abban foglaltak feltárásától.

Összességében az Egyesült Államok nem tett határozott lépéseket a holokauszt áldozatainak megmentésére. Amikor 1943. április 19-én az amerikai és brit képviselők Bermudán tárgyaltak a háborús menekültek problémájának megoldásáról, semmilyen jelentős javaslat nem született. Még ugyanebben az évben a lengyel titkos hírvivő Jan Karski is tájékoztatta Franklin D. Rooseveltet a tömeggyilkosságokról, az amerikai hatóságok mégsem tettek semmit az üldözöttek megsegítésére egészen 1944-ig, amikor az elnök felállította a Háborús Menekültügyi Hivatalt (War Refugee Board). Ekkorra azonban a holokauszt összes zsidó áldozatának négyötöde már halott volt. 1944 tavaszán, amikor a Szövetségesek már tudtak arról, hogy az auschwitz-birkenaui táborban mérgező gázzal hajtják végre a kivégzéseket, a zsidóság vezetői hiába kérték az amerikai kormányt, hogy bombázzák le a gázkamrákat és a táborhoz vezető vasútvonalakat. A tisztviselők azzal érveltek, hogy repülőgépeik nem rendelkeznek az ilyen célpontok megfelelő pontosságú kilövéséhez szükséges képességekkel, és hogy a Szövetségeseknek kizárólag katonai létesítményeket szabad bombázniuk, hogy a háborút minél gyorsabban megnyerhessék.