Hareketli Haritasi

Holokost

Holokost, altı milyon Yahudi'nin ve başka milyonlarca insanın II. Dünya Savaşı sırasında Naziler ve işbirlikçilerince katledilmesi için kullanılan terimdir. Katliamlar Haziran 1941'de, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgali sırasında Yahudi sivillerin vurulmasıyla başladı. 1941 yılının sonunda Almanlar, Yahudileri işgal altındaki Polonya'da bulunan ölüm merkezlerine sürmeye başladı. Mayıs 1945'te, Avrupa'daki her üç Yahudi'den ikisi öldürülmüştü.

Deşifre Edilmiş Metin

Savaş öncesinde Avrupa'daki Yahudi nüfusu: 9,5 milyon.

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce dünyadaki Yahudi nüfusunun yarıdan fazlası Avrupa'da yaşıyordu. Çoğu Yahudi Doğu Avrupa'da, çoğunlukla Sovyetler Birliği ve Polonya'da yaşamaktaydı.

1933'te Almanya'da Nazi partisi iktidara geldi. Almanlar Avusturya'yı kendilerine katıp Çekoslovakya'yı ortadan kaldırarak orta Avrupa'da güçlerini artırdılar.

Almanya 1939'da Polonya'yı işgal ederek II. Dünya Savaşı'nı başlattı. Takip eden iki yıl içinde Alman Kuvvetleri, Avrupa'nın büyük bölümünü ele geçirdi. Almanlar işgal altındaki doğu bölgelerinde gettolar kurarak Yahudi nüfusunu izole edip zulmetti.

Nazilerin Yahudi aleyhtarı politikası 1941'de Sovyetler Birliği'nin işgaliyle genişledi. Mobilize Katliam Birlikleri, Yahudileri Romanları (Çingeneler), Sovyet siyasî komiserlerini ve başkalarını öldürdü.

Almanlar ve işbirlikçileri, Yahudileri işgal altındaki Polonya'da bulunan ölüm merkezlerine sürdü. En büyük ölüm merkezi olan Auschwitz-Birkenau'ya, Avrupa'nın dört bir yanından hemen her gün insan naklediliyordu.

Savaş sonunda yaklaşık altı milyon Yahudi ve milyonlarca başka insan Holokost’a kurban verilmişti.

Savaş sonrası Yahudi nüfusu, 1950 dolayları: 3,5 milyon


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.