نقشه های متحرک

هولوکاست

هولوکاست، قتل عام شش میلیون یهودی و میلیون ها انسان دیگر توسط نازی ها و همدستان آنها در طول جنگ جهانی دوم بود. کشتارهای دسته جمعی در ژوئن 1941 با تیرباران شهروندان یهودی طی تهاجم آلمان به اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. در پایان 1941، آلمانی ها شروع به تبعید یهودیان به مراکز کشتار در لهستان اشغالی کردند. تا ماه مه 1945، تقریباً از هر سه یهودی ساکن در اروپا دو نفر به قتل رسیده بودند.

نسخه كامل

جمعیت یهودیان اروپایی پیش از جنگ: 9.5 میلیون نفر.

پیش از جنگ جهانی دوم بیش از نیمی از جمعیت یهودی جهان در اروپا زندگی می کردند.

اکثر آنها در اروپای شرقی و بویژه در اتحاد جماهیر شوروی و لهستان زندگی می کردند.

حزب نازی در 1933 در آلمان به قدرت رسید.

آلمانی ها با الحاق اتریش و نابودی چکوسلواکی قدرت خود را در اروپای مرکزی افزایش دادند.

با حمله آلمان به لهستان در 1939 جنگ جهانی دوم آغاز شد.

نیروهای آلمانی در مدت دو سال بیشتر کشورهای اروپا را تسخیر کردند.

آلمانی ها در سرزمین های اشغالی شرقی محله های یهودی نشین احداث کردند و جمعیت یهود را جدا کرده و مورد آزار و اذیت قرار دادند.

سیاست ضد یهود نازی با تهاجم به اتحاد جماهیر شوروی در 1941 گسترش یافت.

واحدهای سیار کشتار، یهودیان، کولی ها، کمیسرهای سیاسی شوروی و دیگران را به قتل می رساندند.

آلمانی ها و همدستان آنها یهودیان را به مراکز کشتار در لهستان اشغالی تبعید می کردند.

تبعیدیان هر روز از سراسر اروپا وارد آشویتس-برکناو، بزرگترین مرکز کشتار می شدند.

تا پایان جنگ حدود شش میلیون یهودی و میلیونها نفر دیگر در هولوکاست جان خود را از دست دادند.

جمعیت یهودیان پس از جنگ، حدود سال 1950: 3.5 میلیون نفر.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.