"Devlet Düşmanları" Yahudiler Nazi nefretinin ana hedefi olsa da, zulüm gören tek topluluk onlar değildi. Başka insanlar ve topluluklar da "istenmeyen" ve "devlet düşmanı" olarak görülüyordu. Siyasi muhaliflerin sesleri kesildikten sonra, Naziler terörlerini diğer "dışlananlara" da yansıtmaya başladılar.

Yahudiler gibi, Romanlar (Çingeneler) de "Ari Olmayanlar" ve ırk olarak “ikinci sınıf" olanlar sıfatıyla Nazilerin hedef tahtasındaydılar. Romanlar 1400’lerden beri Almanya’da yaşıyorlardı ve yüzyıllardır kendilerine önyargıyla bakılıyordu. Ayrıca 1933’ten çok daha önceleri resmî ayrımcılığın kurbanlarıydılar. Nazi yönetimi altında, büyük şehirlerdeki Roman (Çingene) aileleri toplandı, parmak izleri alındı, fotoğrafları çekildi ve polis gözetimi altında özel kamplarda yaşamaya zorlandı.

Küçük bir Hıristiyan grup olan Yehova Şahitleri ise ırklarından dolayı değil, inançlarından dolayı zulüm gördüler. Yehova Şahitleri’nin inançları, onları orduya girmekten, bayrak selamlayarak Nazi Almanyası’nda kollarını "Heil Hitler" selamlamasıyla kaldırarak, herhangi bir devlete sadakat göstermekten men ediyordu. Hitler iktidara geldikten sonra, Yehova Şahitleri toplama kamplarına gönderildi. Serbest kalanlar ise genellikle işini kaybetti, işsizlik yardımlarından, sosyal yardımlardan ve tüm vatandaşlık haklarından mahrum kaldı. Ancak Yehova Şahitleri toplantı yapmaya, vaaz vermeye ve dinî kitapçıklarını dağıtmaya devam etti.

Eşcinseller ise davranış biçimlerinden dolayı Nazilerden zulüm gördüler. Naziler, çoğalmayı önleyen eşcinsel ilişkileri "anormal" ve "gayri insanî" davranışlar olarak görüyor ve "Arilerin" çoğalmasını teşvik eden siyasetlerine bir tehdit olarak algılıyorlardı. Hitler iktidara geldikten hemen sonra, Fırtına Birlikleri (SA) eşcinsellerin kulüplerine baskınlar düzenlemeye başladı. Pek çok eşcinsel tutuklandı ve toplama kamplarında hapsedildi. Bu grupta yüzlerce genç vardı.

Önemli Tarihler

24 HAZİRAN 1933
PRUSYA’DA YEHOVA ŞAHİTLERİ’NİN FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Almanya’nın en büyük eyalet hükümeti olan Prusya Nazi hükümeti, Yehova Şahitleri’nin faaliyetlerini yasakladı. Yehova Şahitleri "Heil Hitler" selamlamasını yapmayı ve 1935’ten itibaren de Alman ordusuna hizmet etmeyi reddediyordu. Naziler 1936’da Yehova Şahitleri ile ilgili toplu tutuklamalara başladı. Pek çok Şahit toplama kamplarında hapse atıldı. Büyük kampların hemen hemen hepsinde Yehova Şahitleri vardı. Genel olarak Yehova Şahitleri inançlarını terk ettiklerine dair belge imzalayarak kamplardan serbest bırakılabilseler de onlar inançlarını terk etmeyi reddediyordu.

28 HAZİRAN 1935
NAZİLER EŞCİNSELLİK KARŞITI YASALARI SERTLEŞTİRDİ

Naziler, Alman ulusunun korunmasını engellediğine inanılan cinsel eğilimlere sahip Alman eşcinsel erkeklere zulüm ediyordu. 28 Haziran 1935’te Nazi devleti, Alman ceza kanununun 175. paragrafını sertleştirerek, erkek eşcinseller arasındaki arkadaşlığın bile suç teşkil etmesine hükmetti. "Kronik" eşcinseller hapse atıldı, bazıları daha sonra kamplara gönderildi. Çoğu Alman veya Avusturyalı olan 5.000 ile 15.000 arasında eşcinsel toplama kamplarında hapsedildi. Burada eşcinsel olduklarını gösteren pembe üçgen bir işaret takmak zorunda bırakıldılar.

18 AĞUSTOS 1944
KOMÜNİST PARTİ LİDERİ BUCHENWALD’DA İNFAZ EDİLDİ

1925’ten beri Alman Komünist partisi lideri olan ve Almanya cumhurbaşkanlığı için bir kez adaylığı bulunan Ernst Thaelmann, Buchenwald kampında infaz edildi. Yakınlardaki bir fabrikaya yapılan hava saldırısı sırasında SS muhafızlarınca öldürüldü. Thaelmann, 1933’te Reichstag’ı (Alman parlamentosu) yıkan yangından sonra tutuklanmıştı. Yaklaşık 12 yıldan daha fazla bir süreyi kamplarda geçirdi. Komünistler, Sosyal Demokratlar ve sendikacılar, Nazilerin baskı uyguladıkları ilk gruplar arasında yer aldı.